Wijken in Amstelveen

Participe Amstelland verzorgt het maatschappelijk werk en wijkwerk in de wijken en dorpskernen in Amstelland. In Amstelveen werken wij wijkgericht. Onderstaand vindt u alle wijken in Amstelveen. Na selectie vindt u per wijk informatie over het wijkteam, het wijkcentrum, de wijkcoach, wijkspiegels, wijkkranten en nieuwsbrieven, de BIG en het wijkplatform in de wijk.

In iedere wijk van Amstelveen is een team van Participe Amstelland actief. Hierin werken wijkcoaches, ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, sociaal beheerders, activiteitencoaches en -begeleiders samen.