Wijken in Amstelveen

In Amstelveen werken wij wijkgericht. Elke wijk heeft een eigen wijkteam. Afhankelijk van de wijk bestaat een wijkteam uit een wijkcoach, maatschappelijk werker, ouderenadviseur en, indien er een wijkcentrum is, maken de sociaal beheerders van de centra deel uit van het wijkteam. In een aantal wijken is een aparte activiteitencoach aanwezig en lid van het wijkteam, in andere wijken wordt deze functie tevens door de wijkcoach of sociaal beheerder uitgevoerd.

Verder vindt u informatie over bewonersinitiatieven en andere informatie over de wijk zoals wijkkranten en/of nieuwsbrieven in de wijk.