Amstelveen

Participe Amstelland biedt in de gemeente Amstelveen diverse diensten aan waar je gebruik van kan maken. Sommige diensten zijn voor een specifieke doelgroep (jeugd, volwassenen of senioren).

Ouderenadvies

Onze ouderenadviseurs geven gratis informatie en advies op maat op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan 65-plussers en hun mantelzorgers in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

Langer zelfstandig functioneren

Persoonsalarmering - Maaltijden - Inloopvoorzieningen

Wijkcentra
Dementie & Vergeetachtigheid

Open Inloop - Odensehuis Amstelveen - Ontmoetingsgroepen (dagbesteding) - Kopgroep Dementie - Dementie portaal