Heeft u een klacht?

Participe Amstelland wil u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn. Gelukkig lukt dat meestal ook. Toch kunt u ontevreden zijn over ons werk. Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van Participe Amstelland, laat het ons dan weten.

De behandeling van klachten in het kort:

  1. Als u een klacht heeft over (een medewerker van) Participe Amstelland, is de eerste stap om deze met de betreffende medewerker te bespreken.
     
  2. Als dit gesprek uw klacht niet heeft opgelost, kan de klacht worden besproken met een van de managers van Participe Amstelland. Daarbij wordt deze klachtenregeling gehanteerd. U kunt uw klacht daarvoor indienen via onderstaand klachtenformulier. Na ontvangst van de klacht, nemen we contact met u op. U wordt uitgenodigd voor een gesprek binnen twee weken. Doel hiervan is een oplossing te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen. 
     
  3. Wanneer ook dit niet tot een oplossing leidt, dan kun u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie: Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord- en Zuid-Holland, Secretariaat: Krokusstraat 47, 2015 AE Haarlem. 

Klachtenmelding