Over Participe Amstelland

Participe is een slagvaardige, resultaatgerichte organisatie in de regio Amstelland, werkend in de samenleving, op de gebieden Welzijn, Preventie en op het snijvlak met Zorg en Ondersteuning. 

Missie 

Participe zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin alle inwoners mee kunnen doen. Door de krachten in de wijk te bundelen, werken wij met inwoners en professionals aan een sterke sociale infrastructuur. Wij maken meedoen mogelijk door het welzijn van de inwoner centraal te stellen. Inwoners die het nodig hebben, bieden wij een steuntje in de rug. Het doel is om de regie en eigenaarschap bij inwoners te vergroten en om de kwaliteit van leven te verhogen. 

Visie 

Participe staat voor een integrale, positieve, benadering: 

  • Wij zijn een ondernemende organisatie voor Sociaal Werk die inspeelt op de behoeften uit de samenleving en wij bieden oplossingen op maat en over domeinen heen. 
  • Waar nodig worden krachten gebundeld en in samenwerking met onze partners wordt op- en afgeschaald. We zien ook een taak voor Participe op het moment dat er door eerstelijnszorg wordt afgeschaald. 
  • Onze kracht is het lokaal organiseren van oplossingen – Participe werkt in de haarvaten van de samenleving. Wij maken op verschillende niveaus gebruik van de kracht en expertise van de samenleving, van inwoners, vrijwilligers, gemeenten en netwerkpartners. 
  • Wij geloven dat welzijn duurdere hulpverlening en zorg kan voorkomen. Door vroegtijdig en preventief in te zetten op welzijnswerk kunnen veel problemen worden voorkomen of al in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt. 
  • Voor onze opdrachtgevers zijn we niet alleen een vooruitstrevende organisatie die het welzijnswerk vernieuwt en verbetert, maar ook een volwaardige gesprekspartner als het gaat om visie en beleid.

Management Participe Amstelland

Participe Amstelland wordt geleid door twee managers: Elena Nabatova (voor de gemeente Amstelveen) en Anke van der Veen (voor de gemeente Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel). De contactgegevens vindt u hieronder.

Anke van der Veen

manager Participe Amstelland (Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel)

Elena Nabatova

manager Participe Amstelland (Amstelveen)

Jaarrekeningen en bezoldiging

De jaarrekeningen van Participe Amstelland* zijn hieronder te downloaden:

* voor 1 januari 2018 Vita Amstelland

Kwaliteit

Participe Amstelland voldoet aan de HKZ Certificatie-eisen.

HKZ_diap.png

ANBI Status

Participe Amstelland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status hebben betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen mogen deze aftrekken* van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De statutaire naam van Participe Amstelland is Stichting Participe Amstelland. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Het KvK-nummer is 34268813. De RSIN-code van het handelsregister is 817607419.

ANBI-formulier

*Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

 

Organogram

Organogram 2022 Participe.png

Participe Groep

Participe Amstelland is onderdeel van de Participe Groep. Participe heeft een gezamenlijk managemetteam onder leiding van de bestuurder en een Raad van Toezicht. 

Zie voor meer informatie over de Participe Groep onze website www.participe.nu

Bestuurder

Raad van Toezicht

Dhr. J.W.C. van Kleef

lid Raad van Toezicht

Monique den Boogert

lid Raad van Toezicht

Pieter Goossen

lid Raad van Toezicht

Ronald Gijsbertsen

lid Raad van Toezicht

Nelleke Vogel

voorzitter Raad van Toezicht