Over Participe Amstelland

Participe Amstelland is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en welzijnswerk in de regio Amstelland. Onze professionals begeleiden mensen op basis van hun talenten en mogelijkheden.

Inclusieve samenleving

Participe Amstelland gelooft in het tot stand brengen van een inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt en meedoet op basis van gelijkwaardig en gebaseerd op aanwezige talenten. Wij proberen enerzijds om mensen door een moeilijke levensfase te leiden en anderzijds krachten vanuit de samenleving te benutten om dit leerproces versterken. 

Samen

Om dit te bereiken zien we dat er in regio Amstelland behoefte is aan professionals, die bewoners versterken op individueel, groeps-, wijk- en gemeentelijk niveau. Hoezeer ook wij wensen dat mensen vooral zelfstandig participeren, is in dit proces professionele ondersteuning soms nodig. Participe Amstelland biedt deze ondersteuning. Wij werken graag en goed samen met de collega's uit de verpleeg- en zorgsector, de thuiszorg, woningbouwverenigingen, WMO-loketten en GGZ. Bovendien realiseren we goede resultaten door intensief samen te werken met onze vrijwilligers en stagiairs. 

Professionals en vrijwilligers 

Bij Participe Amstelland werken ruim 80 professionals samen met bijna 800 vrijwilligers. 

 

 

Management Participe Amstelland

Participe Amstelland wordt geleid door twee managers: Elena Nabatova (voor de gemeente Amstelveen) en Anke van der Veen (voor de gemeente Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel). De contactgegevens vindt u hieronder. 

Jaarrekeningen, jaarverslag en bezoldiging

De jaarrekeningen en jaarverslag van Participe Amstelland* zijn hieronder te downloaden:

* voor 1 januari 2018 Vita Amstelland

Kwaliteit

Participe Amstelland voldoet aan de HKZ Certificatie-eisen.

HKZ_diap.png

ANBI Status

Participe Amstelland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status hebben betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen mogen deze aftrekken* van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De statutaire naam van Participe Amstelland is Stichting Participe Amstelland. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Het KvK-nummer is 34268813. De RSIN-code van het handelsregister is 817607419.

ANBI-formulier

 

*Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

 

Organogram

Organogram 2022 Participe.png

Participe Groep

Participe Amstelland is onderdeel van de Participe Groep. Participe heeft een gezamenlijk managemetteam onder leiding van de bestuurder en een Raad van Toezicht. 

Zie voor meer informatie over de Participe Groep onze website www.participe.nu

Bestuurder

Raad van Toezicht