Vergeetachtigheid en dementie

dementie amstelveen uithoorn

Krijgt u te maken met (beginnende) dementie? Participe Amstelland biedt laagdrempelige mogelijkheden voor dagbesteding of inloop, zowel voor mensen met (beginnende) dementie als voor mantelzorgers en familieleden. U vindt op deze pagina informatie over onze Open Inloop, het Odensehuis Amstelveen, de ontmoetingsgroepen in Amstelveen en Uithoorn, de Dementheek en gespreksgroepen. 

 

Aanbod op het gebied van dementie

 
Sociale Benadering Dementie

De Sociale Benadering Dementie gaat uit van het perspectief van mensen met dementie en naasten, en wat zij meemaken in hun dagelijkse leven. Het is een visie die mensen met dementie centraal stelt; hen als uitgangspunt neemt en van daaruit verder kijkt.

 
Ontmoetingsgroepen in Amstelveen en Uithoorn

In Amstelveen en Uithoorn organiseren wij dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie, de ontmoetingsgroepen. Naast het ontmoeten van elkaar biedt de ontmoetingsgroep een dagprogramma met activiteiten afgestemd op wat een ieder graag wil en kan.

 
Dementie-Amstelland.nl

Krijgt u te maken met geheugenproblemen en (beginnende) dementie? Op www.dementie-amstelland.nl vindt u informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

 
Dementheek

De Dementheek is een uitleenservice van technische ondersteuningsproducten voor mensen met geugenproblemen en (beginnende) dementie en hun naasten. De Dementheek biedt u de mogelijkheid om deze apparaten te lenen, zodat u ze thuis kunt proberen.

 
Open Inloop-groepen

De Open Inloop-groepen zijn wekelijkse momenten op verschillende dagen en locaties in Amstelveen voor iedereen die contact, gezelligheid, steun en/of activiteiten zoekt. Iedereen is welkom, samen maken we er een gezellige tijd van.

 
Odensehuis Amstelveen

Het Odensehuis is een inloop-, informatie-, en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Iedereen is welkom! Het is geen dagbesteding: je bent welkom om mee te doen waaraan je wilt. Lunch, een activiteit of een kopje koffie.

 
Gespreksgroepen voor partners en kinderen van iemand met dementie

Participe Amstelland organiseert diverse gespreksgroepen in Amstelveen en Uithoorn voor kinderen en partners van mensen met dementie. 

 
Individuele begeleiding

Soms lukt het niet meer om het dagelijkse leven op orde krijgt. Een professional van Participe Amstelland begeleidt u individueel om zo weer grip op uw leven te krijgen: het regelen van uw dagelijkse zaken, het organiseren van uw huishouden, het structureren van uw dag en sociale contacten opbouwen en onderhouden.

 
Activiteitencoach voor mensen met dementie

De activiteitencoach voor mensen met dementie begeleidt cliënten naar passend bestaand welzijnsaanbod. Het doel is om eventuele obstakels weg te nemen, zodat de cliënt nu en in de toekomst gebruik kan maken van het aanbod. Dit kan bijvoorbeeld het regelen van vervoer zijn of het bieden van een aanspreekpunt op de locatie van de activiteit.