Vergeetachtigheid en dementie

dementie amstelveen uithoorn

Krijgt u te maken met (beginnende) dementie? Participe Amstelland biedt laagdrempelige mogelijkheden voor dagbesteding of inloop, zowel voor mensen met (beginnende) dementie als voor mantelzorgers en familieleden. U vindt op deze pagina informatie over onze Open Inloop, het Odensehuis Amstelveen en de ontmoetingsgroepen in Amstelveen en Uithoorn. 

Open Inloop-groepen

De inloopgroepen zijn kleinschalige ontmoetingsplekken in Amstelveen voor zelfstandig wonende wijkbewonersdie niet (meer) zo makkelijk mee kunnen doen aan het reguliere aanbod van activiteiten.
Klik hier voor meer informatie.


Odensehuis Amstelveen

Het Odensehuis is een ontmoetingshuis voor mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en voor de direct betrokkenen, zoals mantelzorgers en (overige) familieleden en vrienden. Er is geen indicatie nodig voor deelname.
Klik hier voor meer informatie.


Ontmoetingsgroepen (dagbesteding) in Amstelveen en Uithoorn

In Amstelveen en Uithoorn bieden wij dagbesteding: ontmoetingsgroepen voor mensen met (beginnende) dementie. Naast het ontmoeten van elkaar biedt de ontmoetingsgroep een dagprogramma met activiteiten afgestemd op wat een ieder graag wil en kan. Voor deelname aan de ontmoetingsgroep is een WMO-beschikking of een WLZ-indicatie nodig.
Klik hier voor meer informatie.


Gespreksgroepen voor partners en kinderen van iemand met dementie

In samenwerking met Mantelzorg & Meer organiseren we diverse gespreksgroepen voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deelname is kosteloos.
Klik hier voor meer informatie.


Individuele begeleiding

Somst lukt het niet of niet meer goed om dagelijkse dingen te doen of te plannen en krijgt u het dagelijkse leven niet op orde. Een professional van Participe Amstelland begeleidt u individueel om zo weer grip op uw leven te krijgen: het regelen van uw dagelijkse zaken, het organiseren van uw huishouden, het structureren van uw dag en sociale contacten opbouwen en onderhouden.
Klik hier voor meer informatie.


Vergeten Talent

Heeft u geheugenproblemen of een vorm van dementie en wilt u graag (sociaal) actief blijven? Zou u nog iets willen ondernemen naast de dagbesteding of het Odensehuis? Vergeten Talent helpt u om te gaan doen waar u plezier in heeft en waarbij u weer andere mensen ontmoet.
Klik hier voor meer informatie.

Ander aanbod

 
Alzheimer Nl Amstelland

Alzheimer Nederland (Amstelland) behartigt de belangen van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ze organiseren onder andere Alzheimer Café's en geven nieuwsbrieven uit.

 
Dementheek

De Dementheek is een uitleenservice van technische ondersteuningsproducten voor mensen met dementiële problematiek en hun naasten. De Dementheek biedt u de mogelijkheid om deze apparaten te lenen, zodat u ze thuis kunt proberen.

 
Dementie-Amstelland.nl

Krijgt u te maken met (beginnende) dementie? Op www.dementie-amstellaand.nl vindt u informatie over verschillende stadia van dementie en mogelijkheden voor hulp in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

 
Sociale Benadering Dementie

De Sociale Benadering Dementie gaat uit van het perspectief van mensen met dementie en naasten, en wat zij meemaken in hun dagelijkse leven. Het is een visie die mensen met dementie centraal stelt; hen als uitgangspunt neemt en van daaruit verder kijkt.