Dementie-Amstelland.nl

Vind hulp en ondersteuning bij dementie op www.dementie-amstelland.nl

Veel mensen krijgen in hun directe omgeving te maken met mensen met dementie, als partner, familielid, buren, vrijwilliger of vanuit hun professie. In aanraking komen met dementie roept niet alleen emoties op, maar ook veel vragen, en specifieke behoeften aan vaardigheden.

Doordat mensen langer thuis blijven wonen komt de zorg voor een groot deel neer op de mantelzorger. Vragen als: hoe ga je er mee om? wat betekent het in het dagelijkse leven?  hoe kom ik aan de juiste hulp en ondersteuning van bijvoorbeeld een casemanager? welke activiteiten zijn mogelijk? Om hier meer over te weten te komen heeft de Ketenzorg Amstelland en de Meerlanden een website met ondersteuningsaanbod in Amstelland ontwikkeld:

 www.dementie-amstelland.nl

De Ketenzorg Dementie is een samenwerking van diverse zorg– en welzijns organisaties, waaronder Participe Amstelland. Het doel is bieden van informatie over goede zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten.

Op het portal is veel informatie te vinden over het zorg- en ondersteuningsaanbod en activiteiten die georganiseerd worden in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. Er wordt ook vaak verwezen naar landelijke informatie, 

Een specifieke vraag kan in het contactformulier gesteld worden. Deskundige medewerkers beantwoorden deze vragen.