Odensehuis Amstelveen

Het Odensehuis Amstelveen is een inloophuis en ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Het doel is om u te ondersteunen zodat u een actief en zinvol leven kunt blijven leiden. In het Odensehuis staat uw leven centraal, niet uw geheugenverlies of dementie. U ontmoet er andere mensen en ziet dat iedereen uniek en waardevol is. 

020-4412401 of 06-12706001 

odensehuis@participe.nu

Maandag t/m vrijdag: 9:30-15:30 uur
Bourgondischelaan 43 in Amstelveen

 

Activiteitenoverzicht juni

 

Iedereen is welkom

In het Odensehuis is iedereen welkom, ongeacht leeftijd of achtergrond. Een diagnose of indicatie is niet nodig. Of u nu alleen komt of samen met mensen die belangrijk voor u zijn, u bent van harte welkom. U kunt vrij inlopen en komen en gaan wanneer u wilt. Ook naasten kunnen bij ons terecht voor advies en steun.
In het Odensehuis kunnen mensen gewoon zichzelf zijn. Het is geen dagbesteding, maar een ontmoetingsplek waar bezoekers, vrijwilligers en professionals samenwerken. Hier komt u mensen tegen die begrijpen wat u doormaakt. 

In het Odensehuis blijft u actief. We kijken naar wat mensen willen en kunnen, we inspireren elkaar en denken niet in beperkingen.
 

Wat we doen

Er is aandacht voor al uw vragen, voor gesprekken over diverse onderwerpen en voor ontspannende activiteiten. Hierdoor leren we van elkaar en ontdekt u uw eigen mogelijkheden. U mag er zijn! 
Iedereen heeft iets te brengen en is van harte uitgenodigd om zijn of haar talenten en kwaliteiten in te zetten.

We ondernemen van alles. Er zijn groepsactiviteiten, zoals samen bewegen op muziek, wandelen, culturele en creatieve activiteiten. Dat helpt om je goed te (blijven) voelen. Sommige mensen komen alleen voor het bewegen, dat kan. Anderen komen alleen voor de koffie of de lunch. Alles is mogelijk, u  kunt komen en gaan wanneer u wilt. Regelmatig maken we een uitstapje.


Liever niet in een groep? Vergeten talent

Vergeten Talent is onderdeel van het Odensehuis. Met een maatje kijkt u op welke manier u uw talenten en kwaliteiten in kunt zetten. Zo zijn er mensen die taalles geven of voorlezen, in de tuin helpen of koken. U heeft veel te bieden! 

Voor mantelzorgers

Ook als mantelzorgers bent u van harte welkom in het Odensehuis. U kunt bij ons anderen ontmoeten, meedoen, gezelligheid vinden en indien gewenst: een luisterend oor, informatie en advies krijgen. Daarnaast organiseren we maandelijkse bijeenkomsten waar mantelzorgers ervaringen kunnen uitwisselen en (h)erkenning vinden, soms aan de hand van een thema. Kijk hier voor meer informatie over de gespreksgroepen.

Dementheek

De Dementheek, gevestigd in het Odensehuis, is een gratis uitleenservice van technische ondersteuningsproducten voor mensen met dementie. De Dementheek biedt de mogelijkheid om deze apparaten te lenen, zodat u ze thuis kunt proberen. Indien nodig kunt u hulp krijgen bij de instructie en installatie thuis. Bevalt het product goed, dan kunt u het zelf aanschaffen. Zo niet, dan probeert u gewoon een ander product tot u tevreden bent. De uitleen is gratis. 

 

Wethouder Marijn van Ballegooijen overhandigt sleutel van nieuw Odensehuis aan bewoners.png

Praktische informatie

Het Odensehuis bevindt zich aan de Bourgondischelaan 43 in Amstelveen, midden in de wijk. U kunt vijf dagen per week bij het Odensehuis terecht, tussen 9:30 en 15:30 uur. Dagelijks is er een lunch. We vragen u om een bijdrage van € 3 voor deelname (koffie/thee en activiteiten). Voor de lunch vragen we € 4 extra. Iedereen kan hierbij aanschuiven.

Het Odensehuis heeft geen eigen vervoer. Mensen die het Odensehuis bezoeken, regelen dit zelf. Hulp van de Regiotaxi of ANWB AutoMaatje is een optie. Als dit een uitdaging oplevert, kijken we graag mee naar de mogelijkheden. Vaak zijn er creatieve oplossingen te bedenken met en in het eigen netwerk.
 

Meer weten?

Heeft u zelf interesse om het Odensehuis te bezoeken of wilt u als naaste weten wat het Odensehuis voor u kan betekenen? Of lijkt het u leuk om als vrijwilligers aan de slag te gaan? U kunt vrijblijvend binnenlopen. Ook kunt u als u dat liever heeft, eerst contact opnemen:

020-4412401 of 06-12706001 

odensehuis@participe.nu

Volg ons hier op Facebook

Odensehuis Amstelveen

Helpt u mee? Vrijwilligers zijn welkom!

De initiatieven in het Odensehuis worden ondersteund door professionele krachten, maar de hulp en inzet van mensen die iets voor hun medemens willen betekenen is hard nodig. Voor deze vrijwilligers is het Odensehuis Amstelveen een leuke en prettige plek om talenten te ontdekken en in te zetten en leuke nieuwe contacten op te doen.

Hier vindt u Odensehuis Amstelveen

Achtergrondinformatie Odensehuis

Waar komt de naam Odense vandaan?

De naam en visie van het Odensehuis is ontleend aan een initiatief uit de stad Odense in Denemarken. In 2000 werd daar een inloop-, advies- en ontmoetingscentrum opgezet. Het uitgangspunt is dat er in een ongedwongen en informele sfeer advies en ondersteuning wordt aangeboden. Sinds 2008 zijn er in heel Nederland Odensehuizen opgericht. Dit was nodig omdat ondanks alle professionele hulp, mensen met dementie en hun mantelzorgers tegen knelpunten aanlopen als:

  • Ontbreken van inzicht en informatie
  • De belasting voor mantelzorgers
  • Het wegstoppen van problemen
  • Gebrek aan perspectief