Nederlands leren - Learning Dutch

Wil je de Nederlandse taal oefenen en verbeteren? In Amstelveen zijn leuke taalactiviteiten om Nederlands te leren. Je kunt oefenen in een ontspannen sfeer. Geschikt voor voor alle niveaus. Kom langs om je Nederlands te oefenen, iedereen is welkom!

Do you want to practice and improve the Dutch language? In Amstelveen there are fun language activities to learn Dutch. You can practice in a relaxed atmosphere. Suitable for all levels. Come along to practice your Dutch, everyone is welcome!

Nederlands leren Amstelveen

Waar zijn deze taalactiviteiten te vinden?

Taalcafé De Meent

Elke week kletsen we, spelen we spelletjes en oefenen we de Nederlandse taal in een ontspannen omgeving. Stichting WaMi zorgt voor gratis koffie en thee en deelname is gratis. Je kunt meedoen zonder aanmelding. 

Wanneer: Elke donderdag (niet in schoolvakanties) van 10:00 tot 11:00
Waar: De Meent, Orion 3 in Amstelveen
Contact: 020-6438015 - wijkcoach.amstelveen@participe.nu 

Taal & Connect in Alleman 

Elke week oefenen we de Nederlands taal en maken we contact in een klein groepje. Laten we samen leuke activiteiten doen en Nederlands leren voor beginners! De koffie staat klaar en deelname is gratis.

Wanneer: Elke woensdag (niet in schoolvakanties) van 10:30 tot 12.00.
Waar: Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 1183 JM, Amstelveen
Contact: 020-6453945 - wijkcoach.amstelveen@participe.nu

Taalpunt MOC Buurtkamer Keizer Karelpark 

Elke dag ben je welkom in verschillende taalgroepen voor anderstaligen van A0 tot B1 niveau (NT2) en voor laaggeletterden (NT1). Iedere dag kun je langskomen voor een intake gesprek, zodat we je niveau kunnen bepalen en je in de juiste groep kunnen indelen.

Wanneer: Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 (intake gesprek), Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 (taalgroepen) en maandag- en woensdag van 19:00 tot 21:00 (taalgroepen).
Waar: MOC/Buurtkamer, Lindenlaan 75, in Amstelveen
Kosten: € 2,- per les, koffie of thee inbegrepen.  
Contact: 020-643 04 53 - buurtkamerkkp@gmail.com 
 

Where to find these language activities?

Taalcafé De Meent

Every week we chat, play games and practice the Dutch language in a relaxed environment. Stichting WaMi provides free coffee and tea and participation is free. You can enter without registration. 

When: Every Thursday (not in school holidays) 10:00-11:00 am. 
Where: De Meent, Orion 3 in Amstelveen
Contact: 020-6438015 -
wijkcoach.amstelveen@participe.nu 

Taal & Connect in Alleman 

Every week we learn Dutch and make connections in a small group. Let’s do fun activities together and learn Dutch for beginners! The coffee is ready and participation is free. 

When: Every Wednesday (not in school holidays) 10:30-12.00 am.
Where: Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 in Amstelveen
Contact:
020-6453945 - wijkcoach.amstelveen@participe.nu 

Taalpunt MOC Buurtkamer Keizer Karelpark 

Every day you are welcome for various language groups for non-native speakers from A0 to B1 level (NT2), and for the low-literate (NT1). Mo-Fri from 9am until 12am you can come by for an intake, so we can decide your level and assign you to the right class.

When: Monday-Friday 09:00-12:00 (intake), Monday-Friday 10:00-12:00 (language classes) and Monday and Wednesday 19:00-21:00 (language classes)
Where: MOC/Buurtkamer/Lindenlaan 75 in Amstelveen
Costs: €2,- per class, coffee or tea included  
Contact: 020-643 04 53 - buurtkamerkkp@gmail.com 

 

Leer Nederlands. Het helpt je om je in Amstelveen verstaanbaar te maken en om makkelijker te kunnen communiceren met andere mensen. Zo leer je ook nieuwe mensen kennen en verbreed je je horizon. Doe ook mee! De activiteiten zijn een samenwerking van Het Taalhuis, De Bibliotheek, Participe Amstelland en MOC Buurtkamer KKP.

Learn Dutch. It helps to make yourself understood in Amstelveen and to be able to communicate more easily with other people. This way you also get to know new people and it broadens your horizon. Join us!
The activities are a collaboration of Het Taalhuis, De Bibliotheek, Participe Amstelland and MOC Buurtkamer KKP.