Rouwgroep Verlies en Verdriet in Aalsmeer

Ook langere tijd na het overlijden van een partner kan het nog moeilijk zijn om het verlies te aanvaarden en uw draai weer te vinden. Het uitwisselen van ervaringen met mensen vanuit vergelijkbare situaties geeft veel herkenning en steun.

Voor wie?
Deze groep is bestemd voor mannen en vrouwen die hun partner minimaal 6 maanden geleden hebben verloren.

Opzet
Deze groep biedt de mogelijkheid om samen met anderen, uw verlieservaringen te delen en te kijken hoe u opnieuw zin en invulling aan uw leven kunt geven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het overlijden, emoties rondom het verlies, omgang met de omgeving, veranderingen in het dagelijks leven, opnieuw betekenis geven aan uw leven, herinneringen aan de overleden partner en rituelen.

Praktische informatie

  • De rouwgroep bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten.
  • De bijeenkomsten worden begeleid door een maatschappelijk werker en een ouderenadviseur.
  • De bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagen van 9:30 uur tot 11:00 uur bij Participe Amstelland (Hadleystraat 55 in Aalsmeer).
  • Voorafgaand aan de start van de rouwgroep zal er een intakegesprek plaatsvinden. 
  • Bij minimaal 8 deelnemers kunnen we van start gaan.
  • De bijeenkomsten zijn gratis en zijn bestemd voor inwoners van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen.      
Rouwgroep paardenbloem.png

Meer informatie en aanmelding

Heeft u interesse om deel te nemen aan de rouwgroep? Laat het ons weten. De groep start bij voldoende deelnemers; we houden u dan op de hoogte van de startdatum.

0297-326670 of team.aalsmeer@participe.nu