Babbelbankjes Aalsmeer en Kudelstaart, die zitten wel goed

Foto: Frans Huijbregts organiseert thema-ontmoetingen bij babbelbankjes (De Nieuwe Meerbode).
Foto: Frans Huijbregts organiseert thema-ontmoetingen bij babbelbankjes (De Nieuwe Meerbode).

Tijdens de Week van de Ontmoeting (28 september t/m 4 oktober 2023) zijn de Babbelbankjes in Aalsmeer en Kudelstaart, als ontmoetingsplaats voor inwoners, extra in het zonnetje gezet. In samenwerking met diverse partners organiseerde Participe Amstelland, op verzoek van de gemeente Aalsmeer en met vele partners, een reeks van leuke activiteiten bij de bankjes, allen in het teken van ontmoeting en verbinding en elk met een eigen thema. 

Babbelbankjes zijn enige tijd geleden geplaatst om omwonenden uit te nodigen elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Ze staan op diverse plaatsen in onze gemeente zoals bij het zorgcentrum in het centrum, op de dijk bij het Seringenpark, bij de Apollostraat en op nog meer plaatsen. Dat deze bankjes overigens nodig en belangrijk zijn leidt geen twijfel: wist u dat er veel mensen zijn die soms een hele dag of meer niemand ontmoeten of spreken? 
Gedurende vier opeenvolgende dagen is bij steeds een ander bankje een ander thema uitgelicht: 
•    op donderdag 28 september was er aandacht voor ‘actief ontmoeten’ bij het Babbelbankje in de Hornmeer (aan de vijver bij de Apollostraat, 14.00 – 17.00 uur), 
•    op vrijdag 29 september stond ‘creatief ontmoeten’ centraal bij het bankje in het centrum van Aalsmeer (ingang zorgcentrum, 14.00 – 17.00 uur), 
•    op zaterdag 30 september was er ‘cultureel ontmoeten’ in Kudelstaart (bankje op de dijk achter het dorpshuis, 14.00 – 17.00 uur) en op 
•    op zondag 1 oktober lekker ‘sportief ontmoeten’ bij het Babbelbankje in de Stommeer (op de dijk aan het Seringenpark, 10.00 – 13.00 uur).

Bij genoemde activiteiten zijn diverse lokale en regionale partners betrokken waaronder betrokken inwoners en vrijwilligers, wijkoverleggen, ambtenaren en collegeleden van de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland, de initiatoren van de Babbelbankjes en medewerkers van Participe Amstelland, team Aalsmeer: ouderenadvies, maatschappelijk werk en opbouwwerk). Maar ook Humanitas, Sportservice, de bibliotheek, de ESA, de computerinloop en zelfs de kinderboerderij zijn erbij en dagelijks sluiten meer partijen zich aan.

Babbelbankjes, die zitten wel goed


Door Jacques de Jonge

Aalsmeer – Eenzaam, en op zoek naar contacten? Of gewoon even buurten en informatie inwinnen over activiteiten die kleur kunnen geven aan je leven? Dat kon eind september, prettig en laagdrempelig bij de vorig jaar geplaatste babbelbankjes aan het Drie Kolommenplein, op de dijk bij het Seringenpark, de vijver bij de Apollolaan in de Hornmeer, en bij het bankje achter het Dorpshuis in Kudelstaart. De vierdaagse activiteiten pasten ook naadloos in de Week van de Ontmoeting, waarin aandacht werd geschonken aan het groeiend sociaal isolement onder de inwoners van Nederland. Van de uitgelezen kans de babbelbankjes te ontdekken en er medeburgers op een informele wijze te treffen werd goed gebruik gemaakt.
Frans Huijbregts spreekt, namens Participe Amstelland en partners, van geslaagde dagen. “Het plaatsen van bankjes is een ontzettend leuk project”, zegt Huijbregts. “Maar ik heb de afgelopen dagen ook gemerkt dat nog veel mensen er niet bekend mee zijn. Het is goed dat we de bankjes opnieuw onder de aandacht hebben kunnen brengen.” De 82-jarige Ietje had de mooie houten zitplaatsen in het dorp al ontdekt. “Als ik naar de bibliotheek ben geweest en nog boodschappen moet doen, ga ik er even pauzeren.”,  Aanspraak heeft ze bijna altijd. “Dat komt vooral door mij, ik klets graag met iedereen.”

Op elk trefpunt konden bezoekers proefzitten en er was informatie beschikbaar voor mensen die hun leefwereld willen vergroten met de creatieve, culturele en sportieve activiteiten, die in Aalsmeer en Kudelstaart ruim voorhanden zijn. De aanwezigen raakten geanimeerd met elkaar in gesprek. In de Hornmeer leidde dat tot een bijzondere ontmoeting tussen Simone, een jonge vrouw, en Janny, een oudere buurtgenoot. Beiden bleken dezelfde interesse te hebben: de biologische landbouw. Simone schreef er een boek over, haalde het thuis op en deed het cadeau aan haar verraste gesprekspartner. Ook werden tussen beiden gegevens uitgewisseld voor een vervolgcontact.
Bij het bankje op het Drie Kolommenplein was er aandacht voor het creatieve aanbod in de gemeente. Dorpsdichter Jan Daalman vroeg bezoekers wie hun favoriete Aalsmeerder is en welke boom ze koesteren. Dat was een mooie opstap naar een langer gesprek. Wie zijn vragen beantwoordde kon luisteren naar een door Daalman voorgedragen gedicht uit het boekje over het boomkwekershofje.

Suggesties
Behalve breed gedeeld enthousiasme over de bankjes waren er hier en daar ook op- en aanmerkingen over de situering ervan. Diverse bezoekers kwamen met suggesties. Frans Huijbregts: “Een bankje plaatsen is meer dan een gat in de grond graven en er iets inzetten. De opmerkingen van de mensen gaan we neerleggen bij de gemeente.”
Wie de bijeenkomsten bij de babbelbankjes heeft gemist, meer wil weten over de mogelijkheden in Aalsmeer en Kudelstaart om zich te wapenen tegen eenzaamheid, en open staat voor ontmoetingen met anderen, kan kiezen uit een waaier van mogelijkheden elders op deze website.
De activiteiten rondom de bankjes werden eind september georganiseerd door Participe Amstelland op verzoek van de gemeente Aalsmeer en de provincie Noord-Holland. Medewerking verleenden betrokken inwoners en diverse instanties en verenigingen.

Janna van Zon schreef een mooi artikel voor De Nieuwe Meerbode:

Aalsmeer – Vanuit de gemeente en de provincie Noord-Holland wordt er in de landelijke week van de eenzaamheid van 28 september tot en met 4 oktober meer aandacht besteedt aan de vraag; hoe kun je nu inwoners beter ondersteunen bij het zoeken van onderlinge contact? Wanneer zo een vraag wordt gesteld aan buurtverbinder Frans Huijbregts van Participe, dan ben je verzekerd van leuke ludieke antwoorden die leiden tot ongedwongen en blije ontmoetingen. Het woord eenzaamheid komt niet voor in het woordenboek van Frans. Hij spreekt liever over verbinding of nog beter over aandacht. Want daar begint het ontmoeten met anderen mee. Vanuit aandacht schenken kunnen mooie gesprekken en vriendschappen ontstaan.

Vier ontmoetingen
Als een geboren optimistische realist heeft Frans voor dit vraagstuk een viertal vrolijke thema-ontmoetingen bedacht. De verleden jaar geplaatste babbelbankjes bieden een uitgelezen kans om aandacht aan elkaar te schenken.  Donderdag 28 september is er een actief ontmoeten (van 14.00 tot 17.00 uur) bij het babbelbankje aan de vijver bij de Apollostraat.

Vrijdag 29 september is er een creatief ontmoeten (ook van 14.00 tot 17.00 uur) bij het bankje dat staat bij de ingang van het Gezondheidscentrum op het Drie Kolommenplein. Zaterdag 30 september een is er een cultureel ontmoeten (van 10.00 tot 13.00 uur) in Kudelstaart bij het bankje op de dijk achter het Dorpshuis en zondag 1 oktober een sportief ontmoeten (10.00 tot 13.00 uur) bij het babbelbankje in de Stommeer op de dijk bij het Seringenpark. 

Veel informatie  
Naast Participe als organisator zijn onder meer Taalpunt, Team Sportservice Aalsmeer, Humanitas, Cultuurpunt, Straattheater, afgevaardigden van het buurthuis en wijkoverleg, de dorpsraad en nog veel meer betrokkenen aanwezig voor informatie, om vragen te beantwoorden, te luisteren en eventueel samen naar oplossingen te zoeken. Kijk voor meer informatie op de website: een tegen eenzaamheid.nl of op www.participe-amstelland.nl.

Logo Week van de Ontmoeting balk.png