Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Cliëntenraad Participe Amstelland 2022
Cliëntenraad Participe Amstelland 2022

De cliëntenraad van Participe Amstelland zorgt ervoor, als formeel adviesorgaan, dat het management het optimale belang van de cliënten van Participe Amstelland in het oog houdt. Ook ziet zij erop toe dat de hulp- en dienstverlening op een kwalitatief niveau wordt uitgevoerd. Onder cliënten worden verstaan alle mensen die gebruik maken van hulp of diensten van Participe Amstelland.
 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Participe Amstelland. De cliëntenraad beoordeelt de concrete effecten van het beleid van Participe Amstelland op het gebied van welzijn. Zij volgt het beleid kritisch en beoordeelt of het cliënten- en bewonersbelang hierin voldoende doorklinkt. 
De leden vangen signalen op uit het werkveld en vertalen deze richting de organisatie. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de managers. Daarnaast heeft de cliëntenraad een signaalfunctie en maakt de managers attent op wat er onder de cliënten of bewoners leeft.
 

Wie vormen de cliëntenraad?

De raad bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 leden. De leden hebben ofwel zelf ervaring met de dienstverlening van Participe of een zodanige maatschappelijke positie, dat ze in staat zijn zich in te leven in de doelgroep van de organisatie. Ze hebben met elkaar een goed beeld van de dienstverlening van de organisatie. Ze komen gespreid uit de gemeenten in het werkgebied van de organisatie, bij voorkeur zodanig dat er uit elk van de gemeenten iemand zitting heeft in de cliëntenraad.


Samenstelling raad 

Momenteel bestaat de raad uit de volgende personen:

  • Marie-Louise Boom-Hoes, Aalsmeer
  • Robert Fasten, Uithoorn
  • Jan Lans, Amstelveen (voorzitter)
  • Mary de Ligter, Ouder-Amstel niet aanwezig op foto
  • Dick Loos, Amstelveen
     

Contact met de cliëntenraad

Heeft u interesse om lid te worden van de cliëntenraad? We horen graag van u. U kunt reageren via:

clientenraad.amstelland@participe.nu

Of bel Jan Lans, voorzitter:  06-27048327