Training Omgaan met Geld

hulp financiele problemen - omgaan met geld

Rondkomen met inkomen is een hele opgave. Vooral voor mensen met een laag salaris of een uitkering, of mensen die gescheiden zijn, of als er sprake is van verlies van werk, of wanneer er plotseling een inkomensdaling plaatsvindt. Inwoners van Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer die moeite hebben met rondkomen en wat meer zicht op hun uitgaven willen hebben kunnen daarvoor de training Omgaan met geld volgen.

Tijdens de training is er ruimte om met andere deelnemers ervaringen uit te wisselen en staat het delen van tips centraal. De training gaat onder andere in op het ordenen van de financiële administratie, er wordt o.a. een maandbegroting en een jaarbegroting gemaakt. Hierdoor leert de deelnemer de inkomsten en uitgaven op een rijtje te krijgen. Waardoor meer weloverwogen beslissingen worden genomen met als doel financiële problemen te voorkomen.

Ook komt in de training aan bod wat schulden en betalingsachterstanden zijn, en hoe hier mee kan worden omgegaan. Ook andere onderwerpen zoals; sparen, verzekeringen en toeslagen, komen in de cursus aan bod. In de cursus wordt gerichte informatie gegeven over deze onderwerpen.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur die geleid worden door ervaren maatschappelijk werkers. Deelname aan de training is gratis. De eerstvolgende training start in het najaar van 2024. Zodra de startdatum bekend is wordt deze gepubliceerd op deze pagina. Via het aanmeldformulier kunt u alvast laten weten dat u interesse hebt om mee te doen. 

Ervaringen van eerdere deelnemers

Eerdere deelnemers aan de training vertellen na afloop:

  • Ik heb meer en beter inzicht in mijn financiën.
  • Ik heb weer grip op mijn geld/uitgave.
  • Goede en duidelijk materie.
  • Het waren hele fijne docenten en een leuke groep mensen.
  • Sinds de training zijn mijn financiën beheerbaar (kasboekje, overzicht inkomen en uitgave).
  • Ik vond het een erg duidelijke training met goede uitleg.
  • De cursusleidsters hebben mij goed geholpen waardoor mijn eindcijfer na de training hoger is geworden.
  • De motivatie van mijn medecursisten heeft mij erg geholpen bij de cursus.
  • Het was leerzaam, functioneel maar ook erg gezellig!
  • Het is nog niet perfect, maar het is wel een grote vooruitgang en een goede basis om zelfstandig mee te starten als ik uit de bewindvoering kom.

Aanmelding Omgaan met Geld