Opvoeden en opgroeien

Ouder & Kind Adviseur Uithoorn

Ouders en/of kinderen komen soms momenten in het leven tegen waarin ze (even) niet lekker in hun vel zitten of niet weten hoe ze met een bepaalde situatie om moeten gaan. Op deze momenten biedt de Ouder & Kind Adviseur van Participe Amstelland in Uithoorn ondersteuning om ouders en kinderen snel weer zelf op weg te helpen. Deze ondersteuning bieden wij aan in de vorm van gesprekken, themabijeenkomsten en trainingen. Onze drijfveren hierbij zijn openheid, positiviteit, verbinding en eigen kracht.

Kinderen, ouders, leerkrachten en interne begeleiders kunnen met allerlei vragen terecht bij de Ouder & Kind Adviseur. Deze vragen hoeven niet gerelateerd te zijn aan school, maar kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling of gedrag van het kind, opvoeding- en echtscheidingssituaties, spelen, vrienden, pesten, vrijetijdsbesteding en/of andere thema’s die in gezinnen bezig houden. Daarnaast kan een Ouder en Kind Adviseur ook doorverwijzen naar overige hulp- en begeleidingsinstellingen. 

De Ouder & kind adviseur van Participe Amstelland richt zich op gezinnen met op kinderen van 4 t/m 12 jaar die op de basisscholen in Uithoorn zitten. Ondanks dat de Ouder & Kind Adviseur veel samenwerkt met bovenstaande scholen, is de adviseur niet in dienst van deze scholen. Hierdoor behouden we een onafhankelijke positie.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken of uw vraag stellen aan de hand van het contactformulier.

020 - 5 430 440 info.amstelland@participe.nu

Met openheid, positiviteit, verbinding en eigen kracht, helpt de Ouder & Kind adviseur je weer snel op weg!

Training 'Als je ouders scheiden'

Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor partners veel stress met zich mee. Ook voor de kinderen levert het niet te onderschatten spanningen en risico’s op. Eén op de zes kinderen krijgt ermee te maken. De periode voor de feitelijke scheiding is voor hen moeilijk en onzeker.

Na de scheiding moeten alle betrokkenen weer een nieuw evenwicht zien te vinden. Kinderen moeten vaak één van hun ouders missen, moeten verhuizen of steeds van huis wisselen, soms wennen aan een nieuwe partner van een ouder… Al deze ingrijpende veranderingen veroorzaken ook bij de kinderen veel emoties, onzekerheid en spanning. Uit onderzoeken blijkt dat goede begeleiding daarbij vaak zinvol is.

Participe Amstelland biedt daarom de training ‘Als je ouders scheiden’ aan voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. In de cursus kunnen kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoeten en ze krijgen een steuntje in de rug bij het omgaan met de scheiding van hun ouders.

De cursus vindt plaats bij voldoende aanmeldingen. Aanmeldingen voor de training ‘Als je ouders scheiden’ kan via:

Ilona van Tongeren, Ouder & kind Adviseur:
06-20718748 i.van.tongeren@participe.nu

Roxanne Tegelenbosch, Maatschappelijk werker 
06-30352962 r.tegelenbosch@participe.nu

Tekening client Ilona.JPG