Ouderenadvies

De ouderenadviseur van Participe Amstelland geeft gratis informatie en advies op maat, op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan 65-plussers en hun mantelzorgers in Amstelland. Wanneer u graag met iemand uw situatie wilt bespreken of vragen heeft op het gebied van wonen, welzijn en of zorg, dan kunt u bij de ouderenadviseur terecht.

 

Wat kan een ouderenadviseur voor u doen?

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij u te maken krijgt met situaties waar u advies of ondersteuning bij nodig heeft. Situaties waar u wellicht nog nooit mee te maken heeft gehad.

U kunt een ouderenadviseur inschakelen om in gesprek te gaan, en indien u dat wenst met mensen uit uw omgeving. De ouderenadviseur kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie. Uw vragen en de beslissing wat gedaan kan worden blijft natuurlijk geheel aan u. De ouderenadviseur heeft een adviserende, ondersteunende en bemiddelende rol. Wanneer u dat wenst, kan de ouderenadviseur met uw toestemming contact leggen met de daarvoor in aanmerking komende personen en/of instanties. 

Het Ouderenadvies wordt gefinancierd door de gemeente en is voor haar inwoners kosteloos beschikbaar.

 

"De ouderenadviseur houdt bij advies en ondersteuning rekening met uw persoonlijke situatie. U blijft altijd zelf uw eigen beslissingen nemen."


U kunt bij de ouderenadviseur terecht voor adviezen over:


  • Welzijn: activiteiten, dagbesteding, vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
  • Welbevinden: levensvragen, rouw, eenzaamheid.

  • Wonen: aanpassingen in uw huidige woning, verhuizing naar een aanleunwoning of woning met dienstverlening en vragen over wonen in een verpleeghuis.
  • Zorg: huishoudelijke hulp en hulp bij persoonlijke verzorging.
  • Voorzieningen: maaltijden aan huis, maaltijdvoorzieningen in de wijk, alarmering, vervoer, telefooncirkel.

 

 

Contact

U kunt gebruik maken van het (telefonisch) spreekuur of u kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Dat kan gebeuren op één van onze locaties, maar ook bij u thuis. U kunt contact opnemen via ons algemene nummer, maar hieronder vindt u ook de gegevens van onze ouderenadviseurs.

020 - 5 430 430 info.amstelland@participe.nu

 

Ouderenadviseurs Participe Amstelland

 

 

Brigit Wennink

Ouderenadviseur Uithoorn

Christa Zwart

Ouderenadviseur Bankras Kostverloren & Kronenburg
06 57 77 86 63

Elly Weijers

Ouderenadviseur Aalsmeer

Liesbeth Voorrips

Ouderenadviseur Groenelaan
06 12 70 54 25

Merel van de Mortel

Ouderenadviseur

Patricia Moolhuijsen

Ouderenadviseur Keizer Karelpark, Oude Dorp & Patrimonium

Serena Harris

Ouderenadviseur

Sharon Boelsma

Ouderenadviseur Waardhuizen Middenhoven

Samen werken we aan een sterke en veilige wijk!

06 - 30 59 48 99

Susan de Graaff

Ouderenadviseur Uithoorn

Ines Steevensz

Ouderenadviseur
06 23 87 81 59