Waardhuizen Middenhoven

Het Wijkteam

Elke wijk van Amstelveen heeft een wijkteam wat bestaat uit een wijkcoach, ouderenadviseur, maatschappelijk werker, sociaal beheerders en eventueel een activiteitencoach. Zij werken nauw samen om u als bewoner optimaal van dienst te kunnen zijn. U kunt bij hen terecht voor ondersteuning of advies in de privesfeer. Maar u kunt ook bij hen terecht met ideeen die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Of omdat u iets wilt betekenen voor anderen.  

Het team dat in Waardhuizen Middenhoven actief is, bestaat uit (gebruik de pijltjes om verder naar rechts/links te gaan):

 

Hennie Buffing

Ass. beheerder Ontmoetingscentrum De Meent

Eddy Springer

Sociaal Beheerder De Meent

Thea Stomphorst

Coordinator Ontmoetingsgroepen Middenhof

Jolanda Splinter

Assistent beheerder De Meent

Henriëtte van Wijk

Activiteitenbegeleider Ontmoetingsgroep Amstelveen

Adriënne Bosch

Maatschappelijk werker Amstelveen

Elly Zaal

Sociaal beheerder Middenhof

Patricia Moolhuijsen

Ouderenadviseur

Brenda van Oeveren

Wijkcoach Waardhuizen/Middenhoven & Nes a/d Amstel, Amstelveen

Ik bouw graag aan een wijk waar men elkaar kent, hoort en ontmoet.

Wijkcentra Waardhuizen Middenhoven

In Waardhuizen Middenhoven zijn twee wijkcentra te vinden, Ontmoetingscentrum De Meent en Wijkcentrum Middenhof. U kunt hier terecht voor allerlei activiteiten en cursussen. U kunt ook een ruimte huren voor eigen activiteiten.
Neem hiervoor contact op met de sociaal beheerder van de betreffende locatie.
 

Ontmoetingscentrum
De Meent
Orion 3
Amstelveen
tel. 020 643 80 15

Wijkcentrum Middenhof
Dr. Willem Dreesweg 155
Amstelveen
tel. 020 640 48 01

Ontmoetingspunt Ons Pareltje
Parlevinker 29
Amstelveen
e.blom@participe.nu

 

Wijkcoach Waardhuizen Middenhoven

De wijkcoach wil graag samen met buurtbewoners werken aan een prettige, sociale sfeer in de wijk en is hierbij uw eerste aanspreekpunt als het gaat om wat er te doen is in de wijk, waar u terecht kunt met vragen, met uw zorgen over de buurt/wijk, wanneer u iets wil ondernemen, een goed idee hebt, etc.

De wijkcoach stimuleert initiatieven om het woon- en leefplezier te verhogen en denkt mee over de juiste aanpak. De wijkcoach helpt uw ideeën vorm te geven en maakt door een breed netwerk de verbinding met de juiste bewoners of organisaties.

De wijkcoach in Waardhuizen/Middenhoven is Brenda van Oeveren, te bereiken via:

b.van.oeveren@participe.nu 

 

Bewonersinitiatieven

173218759_1183066722114595_4158462154734534010_n platter.jpg

Stichting WaMi 

In de wijken Waardhuizen en Middenhoven is een groep bewoners actief om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Zij hebben zich verenigd in een stichting, Stiching WaMi. Ga voor meer informatie naar de website

Stichting WaMi

WIjkkrant de Gondelkoerier

De wijk had tot voor kort een eigen wijkkrant, de Gondelkoerier, gemaakt door een groep bewoners. In januari 2024 is de laatste editie verschenen. 
 

Gondelkoerier - januari 2024 

 

263131154_795979177905072_7695117792495007718_n.jpg