Spreekuren Ouder-Amstel

Heeft u vragen of problemen waar u eens met iemand over wilt praten? Maatschappelijk werkers van Participe Amstelland luisteren en denken graag met u mee.

In Ouder-Amstel zijn geen inloopspreekuren. Wel kunt u telefonisch een afspraak maken met een maatschappelijk werker.

Telefonische bereikbaarheid (via voicemail, kies optie 4):

  020 5 430 430

De maatschappelijk werker is ook aanwezig in het Financieel Café in Duivendrecht (voor meer informatie zie hieronder). Daar kunt u zonder afspraak heen.

De gesprekken met de maatschappelijk werker zijn gratis. 

team.ouder-amstel@participe.nu

 

Financieel Café Duivendrecht

Wilt u financieel (weer) in balans komen? Weet u waar u recht op heeft? Weet u hoe u geld kunt besparen? Wij bieden gratis advies en ondersteuning bij:

 • Budgettips en adviezen
 • Het ordenen van uw administratie
 • Het lezen van brieven en het geven van uitleg over de inhoud
 • Het openen en sorteren van uw post
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren zoals kwijtschelding lokale lasten, aanvragen (bijzondere) bijstand, minimavoorzieningen, WMO
 • Het maken van een overzicht van uw inkomsten en uitgaven
 • Het maken van een overzicht van uw schulden en betalingsafspraken
 • Het helpen bij het vinden van digitale informatie zoals pensioenoverzichten, UWV/SVB specificaties, toeslagen
 • Belastingen en toeslagen
 • Bellen met of doorverwijzen naar andere instanties/hulp bij het maken van een afspraak
 • Bijzondere gebeurtenissen in uw leven (scheiding, pensioen, 18 jaar worden, ziekte, werkloos worden)

U kunt zonder afspraak terecht voor al uw vragen over geldzaken. Het Financieel Café is geïnitieerd door Humanitas thuisadministratie en wordt ondersteund door Participe Amstelland. Het café is elke donderdag geopend van 14.00-16.00 uur in het Dorpshuis in Duivendrecht (Dorpsplein 60). Voor meer informatie belt u:

06-400 20 845 (Humanitas Amstelland) of 

020 5 430 430

Een bericht is altijd welkom op:

team.ouder-amstel@participe.nu

.