Vergeetachtigheid en dementie

Volgens Alzheimer Nederland woonden in 2015 naar schatting 1800 mensen met dementie in Amstelveen en de verwachting is dat dit aantal in 2025 zal
oplopen naar 2100. Aan de cijfers te zien zouden in Amstelveen nu ongeveer 1950 bewoners last hebben van vergeetachtigheid of dementie. Bij Participe Amstelland hebben wij een verschillende mogelijkheden voor dagbesteding of inloop. 

Odensehuis

Het Odensehuis is een ontmoetingshuis voor mensen met geheugenproblemen en voor de direct betrokkenen, zoals mantelzorgers en (overige) familieleden en vrienden.

Ontmoetingsgroepen

Participe Amstelland organiseert in Amstelveen ontmoetingsgroepen voor mensen met (beginnende) dementie. Naast het ontmoeten van elkaar biedt de ontmoetingsgroep een dagprogramma met activiteiten afgestemd op wat een ieder graag wil en kan.

Open inloopgroepen

De inloopgroepen zijn kleinschalige ontmoetingsplekken voor zelfstandig wonende wijkbewonersdie niet (meer) zo makkelijk mee kunnen doen aan het reguliere aanbod van activiteiten. 

Meer informatie

Hier kunt u meer informatie vinden over Leerplein Dementie, de Dementheek, Alzheimercafé en de nieuwsbrieven van Alzheimer Nederland.