Vergeetachtigheid en dementie

Krijgt u te maken met (beginnende) dementie? Participe Amstelland heeft in Amstelveen laagdrempelige mogelijkheden voor dagbesteding of inloop, zowel voor mensen met (beginnende) dementie als voor mantelzorgers en familieleden. U vindt op deze pagina informatie over onze Open Inloop, het Odensehuis Amstelveen en de ontmoetingsgroepen in Amstelveen en Uithoorn. 

Open inloopgroepen

De inloopgroepen zijn kleinschalige ontmoetingsplekken voor zelfstandig wonende wijkbewonersdie niet (meer) zo makkelijk mee kunnen doen aan het reguliere aanbod van activiteiten. 

Odensehuis Amstelveen

Het Odensehuis is een ontmoetingshuis voor mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en voor de direct betrokkenen, zoals mantelzorgers en (overige) familieleden en vrienden. Er is geen indicatie nodig voor deelname.

Ontmoetingsgroepen

Participe Amstelland organiseert in Amstelveen ontmoetingsgroepen voor mensen met (beginnende) dementie. Naast het ontmoeten van elkaar biedt de ontmoetingsgroep een dagprogramma met activiteiten afgestemd op wat een ieder graag wil en kan.

Meer informatie

Hier kunt u meer informatie vinden over Leerplein Dementie, de Dementheek, Alzheimercafé en de nieuwsbrieven van Alzheimer Nederland.