Vergeetachtigheid en dementie

Krijgt u te maken met (beginnende) dementie? Participe Amstelland biedt laagdrempelige mogelijkheden voor dagbesteding of inloop, zowel voor mensen met (beginnende) dementie als voor mantelzorgers en familieleden. U vindt op deze pagina informatie over onze Open Inloop, het Odensehuis Amstelveen en de ontmoetingsgroepen in Amstelveen en Uithoorn. 

Open Inloop-groepen

De inloopgroepen zijn kleinschalige ontmoetingsplekken in Amstelveen voor zelfstandig wonende wijkbewonersdie niet (meer) zo makkelijk mee kunnen doen aan het reguliere aanbod van activiteiten.
Klik hier voor meer informatie.

Odensehuis Amstelveen

Het Odensehuis is een ontmoetingshuis voor mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en voor de direct betrokkenen, zoals mantelzorgers en (overige) familieleden en vrienden. Er is geen indicatie nodig voor deelname.
Klik hier voor meer informatie.

Ontmoetingsgroepen

In Amstelveen en Uithoorn bieden wij dagbesteding: ontmoetingsgroepen voor mensen met (beginnende) dementie. Naast het ontmoeten van elkaar biedt de ontmoetingsgroep een dagprogramma met activiteiten afgestemd op wat een ieder graag wil en kan. Voor deelname aan de ontmoetingsgroep is een WMO-beschikking of een WLZ-indicatie nodig.
Klik hier voor meer informatie.