Elsrijk

Op deze pagina vindt u informatie over het wijkteam en de wijkcoach van Participe Amstelland in de Amstelveense wijk Elsrijk.

Wijkteam Elsrijk

In iedere wijk van Amstelveen is een Integraal Wijkteam van Participe Amstelland. Hierin werken wijkcoaches, ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, sociaal beheerders, activiteitencoaches en -begeleiders samen.

Het team dat in Elsrijk actief is, bestaat uit:

 

Britt Jansen

Ouderenadviseur Amstelveen

Moenes Tafakori

Maatschappelijk werker Amstelveen
06 86 88 88 20

Wijkcoach Elsrijk

De wijkcoach wil graag samen met buurtbewoners werken aan een prettige, sociale sfeer in de wijk en is hierbij uw eerste aanspreekpunt als het gaat om wat er te doen is in de wijk, waar u terecht kunt met vragen, wanneer er zorgen zijn over de buurt/wijk, wanneer u iets wil ondernemen of een goed idee hebt, etc.

De wijkcoach stimuleert initiatieven om het woon- en leefplezier te verhogen en denkt mee over de juiste aanpak. Hij of zij helpt uw ideeën vorm te geven en maakt door een breed netwerk de verbinding met de juiste bewoners of organisaties.

De wijkcoach geeft een analyse van de wijk in de vorm van een Wijkspiegel (volgt):

De wijkcoach in Elsrijk is Anne van de Geer, te bereiken via:

a.vande.geer@participe.nu of 06 234 08 089