Elsrijk

Stadsdorp Elsrijk

In Elsrijk is een team van wijkbewoners actief om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Voor meer informatie over de wijk en de wijkcoach kunt u op de website www.stadsdorpelsrijk.nl terecht.

Het team van Participe Amstelland

Het team van Participe Amstelland in deze wijk bestaat uit een maatschappelijk werker en ouderenadviseur. 

Lisa Otto

Maatschappelijk werker Amstelveen
0628824476

Ines Steevensz

Ouderenadviseur Randwijck, Elsrijk en Stadshart
06 23 87 81 59

Participe activiteiten in Elsrijk

Participe Amstelland organiseert op enkele locaties in de wijk beweegcursussen, voor ouderen maar ook voor andere leeftijden. U kunt deze op de cursuspagina vinden.