Wij zijn Hornmeer

Aalsmeer Participe buurtverbinder

Dinsdag 20 juli zijn buurtbewoners van Hornmeer samengekomen in het Buurthuis Hornmeer. Samen met de Buurtverbinders van Participe Amstelland, Helma Keesom en Milena Luteijn, vormen zij het actieve platform ‘Wij zijn Hornmeer’. Wij zijn Hornmeer richt zich op de sociale ervaringen van buurtbewoners en het achterhalen van wat er speelt in de wijk.

Ze brengen samen in kaart wat Hornmeer heeft en waar bewoners van Hornmeer trots op zijn. Hierbij wordt ook meegenomen waar Hornmeer zich nog in kan ontwikkelen. Dit stellen de buurtbewoners zelf vast in de sociale wijkagenda van Hornmeer. Aan wat voor agenda punten zou u kunnen denken? Bijvoorbeeld; een gezonde levensstijl zijn, integratie van nieuwe wijkbewoners, zorgen over eenzame ouderen, mensen met geldzorgen of een fijne ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners.

De wijk Hornmeer ontwikkelt zich. Dertig jaar geleden kende iedereeen elkaar goed en was er vertrouwen onderling. Inmiddels zijn er veel nieuwe buurtbewoners in Hornmeer en is het niet meer vanzelf sprekend dat buren elkaar kennen en elkaar om hulp vragen als dit nodig is. ‘Wij zijn Hornmeer’ gaat samen aan de slag om de sociale samenhang te versterken.

‘Wij zijn Hornmeer’ heeft op een warme zomeravond op 20 juli een brainstormsessie gehad en acties bedacht om de sociale samenhang in Hornmeer te versterken. Dinsdagavond 21 september komen zij opnieuw samen, om de activiteiten in de buurt uit te werken en samen aan de slag te gaan.

Woont u in Hornmeer en wordt u hier ook enthousiast van? Laat het weten, u bent van harte welkom. Dit kan via telefonisch of per mail:

Milena Luteijn: 06-53745267 of m.luteijn@participe.nu,

Helma Keesom: 06-14623301 of h.keesom@participe.nu