W in de Wijk

HeaderImages-Sara-01-MensenOpStraat.jpg

Samen werken aan ggz-vriendelijke wijken waar iedereen welkom is

"W in de Wijk" is een project dat helpt om buurten fijner te maken. Het zorgt ervoor dat iedereen in de wijk, ook mensen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid, zich thuis voelt. Het project leert mensen hoe ze goed kunnen omgaan met elkaar. Zo wordt de buurt een plek waar iedereen zich welkom en begrepen voelt.


W in de Wijk in Amstelveen is gestart in 2022. Zorg, welzijn, ervaringsdeskundigen en de gemeente hebben de krachten gebundeld om Amstelveens wijken voor iedereen toegankelijk te maken. 
Met W in de Wijk maken professionals, vrijwilligers en buurtbewoners samen ruimte voor mensen met psychische problemen. Kennis over gedrag daarbij is daarbij heel belangrijk. Daarom bieden we trainingen, workshops en online Q&A’s. Deze zijn vrij toegankelijk voor iedereen die wil bijdragen aan GGZ-vriendelijke wijken.

www.w-indewijk.nl

Bart Zeilstra, coach Welzijn – W in de Wijk van Participe:

“Toegankelijke wijken waar iedereen zich thuis kan voelen en waar ook bewoners met psychische problemen welkom zijn. Dat is de kern, de droom en het doel van W in de Wijk (voorheen: GGZ in de Wijk). W in de Wijk draagt eraan bij dat ook bewoners met een psychische kwetsbaarheid gastvrij worden ontvangen in de voorzieningen van de buurt.

Binnen GGZ in de Wijk werk ik als coach welzijn samen met de coaches zorg en de coördinator van TEAM ED. Zo borgen we dat vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar de toegankelijkheid van de wijkvoorzieningen en kennis en ervaring worden ingezet. De coaches ondersteunen professionals, vrijwilligers en buurtbewoners in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook professionals van de maatschappelijke dienstverlening, gemeente, woningbouw en politie kunnen met vragen over de doelgroep bij de ons terecht.”

b.zeilstra@participe.nu 

 

W in de Wijk Amstelveen

De vier partijen die hier samenwerken zijn:

  • Gemeente Amstelveen - De gemeente Amstelveen is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid en voor beleid voor bewoners met een GGZ-achtergrond. De focus ligt op voor iedereen toegankelijke voorzieningen in de wijk, het tijdig signaleren van problemen en het waar nodig doorverwijzen naar hulpverlening.
  • GGZ inGeest - GGZ inGeest biedt gespecialiseerde psychiatrische zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen. Binnen het project van GGZ in de Wijk brengt GGZ inGeest specialistische kennis in over mensen met een GGZ-achtergrond.
  • TEAM ED - Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk en ondersteunen kwetsbare buurtbewoners. Verder dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.
  • Participe Amstelland - Binnen W in de Wijk vertegenwoordigt Participe (de kennis van) het gehele welzijnsaanbod in Amstelveen.