Vrijwilligerscentrale Amstelland en Participe Amstelland samen verder

Vrijwilligerscentrale Amstelland en Participe Amstelland zijn al jaren netwerkpartners met een goede samenwerking in Amstelveen en Aalsmeer. Omdat we geloven dat we als één organisatie meer impact kunnen maken op vrijwilligerswerk en welzijn, en zo een grotere bijdrage leveren aan maatschappelijke participatie, hebben we gemeenten Amstelveen en Aalsmeer om goedkeuring gevraagd om samen verder te gaan. Afgelopen week is toestemming verleend aan Participe om de Vrijwilligerscentrale over te nemen.

Door samen te werken worden we sterker en bereiken we meer, vooral omdat we onze kennis over vrijwilligerswerk en welzijn combineren. Door onze taken en middelen te delen, kunnen we efficiënter werken, wat de kwaliteit van onze dienstverlening verbetert en ervoor zorgt dat we continuïteit kunnen bieden aan de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Dit betekent ook dat we beter kunnen inspelen op wat de inwoners nodig hebben en dat inwoners een duidelijke en goed vindbare toegang hebben tot vrijwilligerswerk.

Nu de benodigde toestemming is ontvangen kunnen de laatste zaken geregeld worden. We streven ernaar om vanaf 1 juli 2024 als één organisatie verder te gaan.

VWC en Participe logo.JPG