Veel extra inzet gemeente voor slachtoffers Kinderopvangtoeslagenaffaire

Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. De omvang van de toeslagenaffaire in Amstelveen is groter dan in eerste instantie is ingeschat. In november 2020 ging het op basis van de gegevens van de Belastingdienst om 28 gedupeerden. Nu hebben zich 154 inwoners gemeld die mogelijk slachtoffer zijn.

Om de gedupeerden goed te ondersteunen breidt de gemeente de inzet uit.

De gemeente ondersteunt de getroffen ouders sinds 10 november 2020 via het Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire. Dit Steunpunt zorgt voor het leggen van een eerste contact en uitgebreide intake waarbij de situatie van de inwoner integraal wordt beoordeeld. Na een persoonlijk gesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld waarbij de inwoner waar nodig en gewenst ondersteund wordt. Het Steunpunt levert maatwerk en kijkt wat de gedupeerden nodig hebben op het gebied van schulden, inkomen, wonen, werk en gezin.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Werk en Inkomen): “Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning uit het Steunpunt is het bieden van een luisterend oor en het herstellen van het vertrouwen in de overheid. Samen met de inwoner wordt daarnaast gekeken en hulp geboden op de leefgebieden zoals hulp bij schulden, gezondheid, wonen en gezin. We merken dat immateriële steun en het winnen van vertrouwen bij de getroffenen belangrijk is. Wij vinden het belangrijk om nu extra middelen en mankracht in te zetten om alle getroffen inwoners van de toeslagenaffaire te ondersteunen daar waar onze mogelijkheden liggen. Voor uitbreiding van het steunpunt en casusregie is € 187.500 extra nodig. Wij wachten daarbij niet op geld van het Rijk.”

Het Rijk werkt op dit moment aan een regeling die alle gedupeerden van de toeslagenaffaire schuldenvrij maakt. Sinds maart dit jaar maken gedupeerden gebruik van een zogenaamde pauzeknop waarbij de schulden niet hoeven worden afgelost. Daarnaast heeft staatssecretaris Van Huffelen kenbaar gemaakt dat de schulden van deze groep gedupeerden volledig zal worden gecompenseerd. Het Steunpunt zal de inwoners bij staan om de schulden in kaart te brengen. Van de 154 mogelijk gedupeerde ouders hebben ongeveer 35 ouders inmiddels de lichte toets van de Belastingdienst doorlopen en maken daarmee aanspraak op de € 30.000 van het Rijk.

Naast deze ondersteuning is de gemeente in gesprek met Participe om gedupeerden via een lotgenotengroep met elkaar in contact te brengen. Daarbij zal ook ingezet worden op psychische begeleiding en juridische ondersteuning.
 

Aanmelden bij Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire

Gedupeerden kunnen zich melden bij het steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire via
020 – 540 49 11 of per mail via steunpunt@amstelveen.nl. Voor meer informatie: www.amstelveen.nl/kinderopvangtoeslagaffaire.