Van Ouderenzorg naar Samenzorg werken aan Positieve Gezondheid

1703067130664.jpg

Om ervoor te zorgen dat senioren gelukkig en gezond thuis kunnen blijven wonen, besloten gemeente Amstelveen, zorgaanbieder Brentano, zorgkantoor Zorg en Zekerheid en welzijnsorganisatie Participe om een bijzondere samenwerking aan te gaan met als doel de ouderenzorg anders in te richten met behulp van Positieve Gezondheid.

Het programma bestaat uit vier deelprojecten, die plaatsvinden in vier wijken in Amstelveen: Bankras Kostverloren, Keizer Karel Park& Oude Dorp, Elsrijk en Groenelaan. In de projecten wordt niet alleen in kaart gebracht welk aanbod aan activiteiten er is voor de thuiswonende oudere, maar vooral ook waar nog behoefte is aan extra ondersteuning.

Op de foto van links naar rechts:  Relinde de Beer, manager Strategie Zorg en Zekerheid, Elena Nabatove, manager Participe Amstelland, Marijn van Bellegooijen wethouder gemeente Amstelveen en Angelique Schuitemaker, bestuurder Brentano.
 

 

Goede Buur initiatief: ontmoeten, zorg en welzijn combineren

Onder de noemer ‘Goede Buur’ wordt de gemeenschap aangemoedigd om buren beter teleren kennen. Een vriendelijk woord tegen een onbekende buur of het uitnodigen van eenbuurvrouw voor een kopje koffie kan al een wereld van verschil maken. Daarnaast worden activiteiten in de wijk georganiseerd waar bewoners nieuwe mensen kunnen ontmoeten enhun sociale kring kunnen uitbreiden.

Door domeinoverstijgend samen te werken, creëren we een gezamenlijke aanpak die de gezondheid en het welzijn van senioren bevordert. Door te luisteren naar de behoeften van de wijkbewoners en het stimuleren van ontmoetingen, dragen we bij aan Positieve Gezondheid en het welzijn van de groeiende populatie senioren.

De uitdaging is groot, maar met de inspiratie van succesvolle samenwerkingsinitiatieven elders en de vastberadenheid van de gemeente Amstelveen en haar partners,wordt een positieve impact voor de senioren van Amstelveen nagestreefd.

Lees hier het hele artikel

 

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. De aandacht gaat niet alleen uit naar medische aspecten, maar het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun levenbetekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is gericht op preventie en het vergroten van het welzijn van bewoners. Samenwerken op het gebied van welzijn, zorg en ontmoeten staat hierbij centraal.

421235713_900376038755099_7521580752879930335_n (1).jpg
422127977_900376118755091_6080322184396337987_n.jpg