Uitkering eenmalige energietoeslag 2022 aan minima

Amstelveen gaat een eenmalige energietoeslag van 800 euro geven aan alle huishoudens met een inkomen onder 130% van de bijstandsnorm. Alle minima huishoudens die bij de gemeente bekend zijn krijgen de eenmalige energietoeslag automatisch uitbetaald medio mei 2022. Inwoners die nog niet bekend zijn bij de gemeente kunnen medio mei een aanvraag doen.

“De kosten voor energie zijn enorm gestegen en dit raakt minima zeer, zowel financieel als sociaal. Wij willen daarom zo snel mogelijk de eenmalige energietoeslag uitkeren aan een zo groot mogelijke groep mensen.”, geeft wethouder werk en inkomen Marijn van Ballegooijen aan.

Het Rijk heeft de gemeenten toestemming gegeven om op grond van de Participatiewet inwoners met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag te geven. Het college heeft op 19 april 2022 de beleidsregels hiervoor vastgesteld om zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitbetaling. De gemeente heeft in de beleidsregels opgenomen dat de eenmalige energietoeslag 2022 € 800,- per huishouden is. De gemeente heeft ervoor gekozen om deze energietoeslag te geven aan huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Daarmee is Amstelveen ruimhartiger dan de meeste gemeenten, die 120% van de bijstandsnorm hanteren als grens. De inkomensnormen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag zijn:

 

21 jaar tot AOW-leeftijd

vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande

€ 1.419,22

€ 1.576,98

Alleenstaande ouder

€ 1.824,71

€ 1.576,98

Echtpaar

€ 2.027,45

€ 2.135,30

De genoemde bedragen van 130% sociale minimum zijn nettobedragen per maand, inclusief vakantiegeld.

Het vermogen van het huishouden telt niet mee. De gemeente kijkt alleen naar de hoogte van het inkomen. Minima huishoudens zijn bij de gemeente bekend als zij een Participatiewet-uitkering krijgen. Of als zij al gebruik maken van andere gemeentelijke toeslagen voor minima. Deze huishoudens krijgen deze toeslag automatisch uitbetaald, een betaalspecificatie en een brief hierover. In deze brief staan ook mogelijkheden om energie te besparen en de energiecoaches die advies geven hierover. Huishoudens met een schuldenregeling in het kader van schuldhulpverlening komen ook in aanmerking voor deze toeslag, ook als ze een hoger inkomen hebben dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Er zijn ook groepen die niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Dat zijn jongeren tot 21 jaar omdat hun ouders een onderhoudsplicht hebben. Inwoners die dakloos zijn of in een inrichting verblijven krijgen de energietoeslag niet omdat zij geen energierekening hebben. Studenten komen ook niet in aanmerking omdat dit een zeer diverse groep is, die ook zeer divers is gehuisvest. Als inwoners die niet aan de voorwaarden voldoen voor de energietoeslag toch problemen hebben met het betalen van de energierekening dan kunnen zij een beroep doen op individuele bijzondere bijstand. Dit kan ook als de hoogte van de toeslag niet toereikend is. Hierbij is een maatwerk mogelijk. Inwoners kunnen daarover contact opnemen met het Amstelveenloket.

Aanvragen eenmalige energietoeslag 2022

Inwoners met een laag inkomen die niet bij de gemeente bekend zijn kunnen de eenmalige energietoeslag digitaal met Digid medio mei aanvragen tot en met 31 oktober 2022 via de website van de gemeente of met een fysiek aanvraagformulier via het Amstelveenloket.