Uithoorn

Participe Amstelland biedt in de gemeente Uithoorn diverse diensten aan waar u gebruik van kunt maken. Sommige diensten zijn voor een specifieke doelgroep (jeugd, volwassenen of senioren).

Diensten in deze gemeente

Ouderenadvies

Onze ouderenadviseurs geven gratis informatie en advies op maat op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan 65-plussers en hun mantelzorgers in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

Langer zelfstandig functioneren

Persoonsalarmering - Maaltijden - Inloopvoorzieningen

Opvoeden en opgroeien

Ouder & Kind Adviseur Uithoorn - Jeugd Maatschappelijk Werk