Uitbetaling energietoeslag voor lagere inkomens van start

Inwoners met een laag inkomen krijgen eenmalig per huishouden een energietoeslag van € 800,-. Huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente Amstelveen bekend zijn, krijgen de eenmalige energietoeslag automatisch uitbetaald rond half mei of in juni 2022. Deze huishoudens hebben dinsdag een brief gekregen. Huishoudens die de toeslag niet automatisch krijgen, kunnen de energietoeslag vanaf nu zelf online aanvragen via www.amstelveen.nl/energietoeslag.

“We willen graag dat zo veel mogelijk inwoners die daar recht op hebben deze toeslag krijgen. Want zij kunnen door de gestegen prijzen moeilijk rondkomen”, geeft wethouder werk en inkomen Marijn van Ballegooijen aan.

Toeslag automatisch ontvangen
Huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, ontvangen de toeslag automatisch. De toeslag voor deze huishoudens wordt half mei 2022 overgemaakt. Zij ontvangen hierover een brief.
Inwoners die een aanvullende bijstandsuitkering (AIO) op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen, krijgen de energietoeslag ook automatisch uitbetaald. Dit is 1 juli 2022. Ook zij krijgen hier een brief over.

Toeslag zelf aanvragen
Inwoners met een laag inkomen rond het sociaal minimum komen in aanmerking als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het inkomen niet hoger zijn dan 130% van de geldende inkomensnorm. De inkomensnorm om in aanmerking te komen voor de energietoeslag is voor alleenstaanden van 21 jaar tot AOW-leeftijd 1.419,22 euro en vanaf AOW-leeftijd 1.576,98 euro. Voor een alleenstaande ouder van 21 tot AOW-leeftijd is dat 1.824,71 euro en vanaf AOW-leeftijd 1.576,98 euro. Voor echtparen van 21 jaar tot AOW-leeftijd is de inkomensnorm 2.027,45 euro en vanaf AOW-leeftijd 2.135,30 euro.Voor het inkomen wordt gekeken naar uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld. Het vermogen telt niet mee.
Huishoudens die in een schuldhulpverleningstraject zitten komen wel in aanmerking voor de toeslag, ook als ze een hoger inkomen hebben dan 130% van de inkomensnorm.
Niet alle inwoners met een laag inkomen kunnen de energietoeslag krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren tot 21 jaar, studenten of voor inwoners die geen energierekening hebben of de energierekening niet zelf betalen.

Meer informatie en aanvragen
U vraagt de energietoeslag aan via www.amstelveen.nl/energietoeslag.
Heeft u vragen over de energietoeslag? Of hulp nodig bij het aanvragen of geldzorgen heeft? Neem dan contact op met het Amstelveenloket via (020) 540 49 11 of stuur een
e-mail naar amstelveenloket@amstelveen.nl. Wilt u langskomen? Maak dan een afspraak via het telefoonnummer. Het Amstelveenloket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Hier kunt u ook terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening en jeugdhulp.

Kunt u niet zelf uw aanvraag doen?
U kunt voor ondersteuning bij de aanvraag, terecht bij het Financieel Cafe. Zij helpen u kostenloos om de aanvraag af te handelen. Neem wel uw DidiD en een inkomenspecificatie meer.