Training Omgaan met Geld

Rondkomen met inkomen is een hele opgave. Vooral voor mensen met een laag salaris of een uitkering, of  mensen die gescheiden zijn, of als er sprake is van verlies van werk, of wanneer er plotseling een inkomensdaling plaatsvindt. Inwoners van Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer die moeite hebben met rondkomen en wat meer zicht op hun uitgaven willen hebben kunnen daarvoor de training Omgaan met geld volgen.

Tijdens de training is er ruimte om met andere deelnemers ervaringen uit te wisselen en staat het delen van tips centraal. De training gaat onder andere in op het ordenen van de financiële administratie, er wordt o.a. een maandbegroting en een jaarbegroting gemaakt. Hierdoor leert de deelnemer de inkomsten en uitgaven op een rijtje te krijgen. Waardoor meer weloverwogen beslissingen worden genomen met als doel financiële problemen te voorkomen.

Ook komt in de training aan bod wat schulden en betalingsachterstanden zijn, en hoe hier mee kan worden omgegaan. Ook andere onderwerpen zoals; sparen, verzekeringen en subsidies, komen in de cursus aan bod. In de cursus wordt gerichte informatie gegeven over deze onderwerpen. Deelname aan de training is gratis.

 

De cursus bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. 

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden voor de kennismakingsbijeenkomst bij de maatschappelijk werkers van Participe Amstelland die de cursus gaan begeleiden:
Cindy Schroers, 06 - 868 55 991 of Koba van Veen, 06 - 451 50 603

U kunt ook bellen naar 020  54 30 440.