Training voor gespecialiseerde vrijwilligers

Vrijwilligerswerk ouderen oproep Infopunt.jpg

Wil je aan het werk als gespecialiseerd vrijwilliger? Om mensen, die wat extra hulp nodig hebben, te kunnen ondersteunen? Of om bij een wekelijks Infopunt in een wijkcentrum bezoekers te helpen? Dan kun je bij ons een training volgen. De training wordt dit jaar gehouden in ontmoetingscentrum de Meent, Orion 3 in Amstelveen op de maandagmiddagen 26 september, 3 oktober en 10 oktober.

Een ervaren trainer van de Vrijwilligersacademie bespreekt en behandelt interactief in drie dagdelen diverse onderwerpen:

  • motivatie, positie en rol als vrijwilliger
  • omgaan met ‘afstand en nabijheid’
  • gespreksvaardigheden
  • stellen en bewaken van grenzen
  • situaties en gedrag van vrijwilliger en cliënt

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Bel of mail dan met Inge Veraar (afwezig van 15-8 tot 6-9):

06-22691437 i.veraar@participe.nu

 

Wat is een gespecialiseerde vrijwilliger?

Participe Amstelland en Amstelveen/Aalsmeervoorelkaar werken samen in het project “gespecialiseerde vrijwilligers”. Deze vrijwilligers ondersteunen ouderen en mensen met een beperking. Er is sprake van lichamelijke of psychische achteruitgang. Vaak speelt verlies van dierbaren een rol. Symptomen kunnen zijn: vergeetachtigheid, eenzaamheid en somberheid.

De vrijwilligers bezoeken deze mensen thuis (of ontmoeten ze b.v. in een wijkcentrum). Het kan gaan om een gesprek, een boodschap of een spel doen. Ook samen wandelen, tuinieren of een uitstapje maken is mogelijk. Soms kan het doen van een praktische klus een ingang zijn om later meer ondersteuning aan een kwetsbare persoon te bieden.

Een vrijwilligerscoördinator werft de vrijwilligers en maakt de matches. Een ouderenadviseur organiseert de deskundigheidsbevordering. Na de basistraining volgen themabijeenkomsten. Ook is er de mogelijkheid van een individueel gesprek of deelname aan intervisiegroepjes.

Het is belangrijk, dat de vrijwilliger bereid is zich te verdiepen in de problematiek van onze doelgroep. Invoelend vermogen en goed kunnen luisteren zijn noodzakelijke eigenschappen. Betrokkenheid is belangrijk, maar ook het kunnen bewaren van voldoende afstand. Enige ervaring met de doelgroep is prettig, maar niet echt een voorwaarde.

Voor de deelnemers is de cursus gratis. Voorwaarde is, dat zij minimaal twee uur per week beschikbaar zijn (of al werkzaam zijn) als vrijwilliger. Ook is het noodzakelijk, dat de deelnemer er alle drie de keren bij is. Vanwege de subsidiëring van de cursus is het nodig, dat wij de n.a.w.-gegevens en geboortedatum van de vrijwilliger doorgeven aan de vrijwilligers-academie Amsterdam.