Training 'Omgaan met laaggeletterdheid' voor vrijwilligers

Training 'Omgaan met laaggeletterdheid'

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen grote moeite met spreken, luisteren, lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid wordt lang niet altijd herkend door de omgeving en brengt vaak schaamte met zich mee. Leer hoe je laaggeletterdheid kunt signaleren en wat je vervolgens kunt doen met die signalen. Want er is gelukkig heel veel te doen aan deze problematiek. Als vrijwilliger kun je dus een groot verschil maken, zodat iemand beter mee kan doen in de maatschappij. De training wordt gegeven door een deskundige trainer van de Stichting Leef en leer!, in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor wie?

Deze training wordt georganiseerd door Participe Amstelland en Vrijwilligerscentrale Amstelland, maar alle vrijwilligers in Amstelveen en Aalsmeer die laaggeletterde mensen tegenkomen in hun vrijwilligerswerk zijn welkom.

Opzet van de training

De training bestaat uit twee dagdelen van elk drie uur. 

Dagdeel 1, op dinsdag 3 oktober van 9.30 tot 12.30:
•    Achtergrond en theorie over laaggeletterdheid
•    Herkennen van bijbehorende signalen
•    Checken van signalen, is vermoeden van laaggeletterdheid juist?
Na het eerste dagdeel voeren deelnemers een opdracht uit in hun eigen praktijksituatie.

Dagdeel 2, op dinsdag 17 oktober van 9.30 tot 12.30:
•    Normaliseren van laaggeletterdheid
•    Oefenen met een trainingsacteur om het gesprek over laaggeletterdheid aan te gaan
•    Doorverwijzen naar het juiste aanbod

Locatie: Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen

Klik hier om je aan te melden.

laaggeletterdheid.jpg