Training 'In je kracht' bij (huiselijk) geweld

De training ‘In je kracht’ is bedoeld voor mannen en vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met (huiselijk) geweld. Dit kan zowel om geestelijk als lichamelijk geweld gaan en recent of langer geleden gebeurd zijn. Het doel van de training is het stoppen van huiselijk geweld, herhaling voorkomen en het herkennen van patronen in relaties.

hulp bij huiselijk geweld uithoorn

(Huiselijk) geweld komt veel voor en kent allerlei vormen. Direct, maar vaak ook indirect in de vorm van bijvoorbeeld vernederen, treiteren, geestelijke of lichamelijke mishandeling en overmatige controle van geld en telefoon. Vaak heeft huiselijk geweld te maken met verstoorde machtsverhoudingen en de behoefte macht uit te oefenen.

Deze training kan een goed middel zijn om gedrag te veranderen en patronen te doorbreken, zowel wanneer je je grenzen niet goed kunt aangeven als wanneer je je juist niet (goed) kunt beheersen.

Opzet
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
socialisatie, wat heb je geleerd?
schuld- en schaamte-gevoel
grenzen en assertiviteit
de drama driehoek
seksualiteit
steun en netwerk
onderlinge (h)erkenning en steun in de trainingsgroep en daarna?

Praktische informatie
De training is voor alle inwoners van Amstelland en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en vindt plaats bij voldoende aanmeldingen. De training wordt gegeven door ervaren maatschappelijk werkers.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Contact

Voor meer informatie en aanmeldingen voor de training ‘In je kracht’ kun je contact opnemen met de maatschappelijk werkers van Participe Amstelland:

team.uithoorn@participe.nu 0297-562955