Training Empowerment

De training Empowerment is bestemd voor personen met een huiselijk geweld ervaring. Dit kan recent maar ook langer geleden zijn. Het doel van de training is het stoppen van huiselijk geweld en herhaling voorkomen.

Huiselijk geweld speelt zich af binnen de huiselijke sfeer en is niet direct zichtbaar voor de omgeving. Het komt veel voor en kent allerlei vormen: vernederen, treiteren, geestelijke of lichamelijke mishandeling, overmatige controle van bijv. geld, telefoneren etc. Vaak heeft huiselijk geweld te maken met verstoorde machtsverhoudingen en de behoefte macht uit te oefenen. Zowel mannen als vrouwen maken zich schuldig aan huiselijk geweld.

 

Opzet en werkwijze

combi ikea-4048225_1280.jpg

Onderwerpen in de training Empowerment zijn: socialisatie, wat heb ik geleerd?, reddingsdriehoek, schuld- en schaamtegevoelens, assertiviteit, seksualiteit en steun- en netwerk.

In de training wordt informatie gegeven en er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten. Aan de hand van praktische tips en oefeningen wordt nieuw gedrag mogelijk. We werken onder andere met voorbeelden van deelnemers die deze willen delen. Deelname aan de groep maakt dat deelnemers ervaringen van elkaar herkennen en steun vinden.

Praktische informatie

Aanmelding kan via onderstaande contactgegevens. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de groep. Uw verwachtingen worden besproken en er wordt meer verteld over onze werkwijze.

De training bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren ca 2 uur. Er zijn maximaal 12 deelnemers. U wordt begeleid door ervaren maatschappelijk werkers.

De training vindt plaats in de gemeente waar de meeste deelnemers vandaan komen. Dit kan zijn Uithoorn, Amstelveen of Aalsmeer.

Informatie en aanmelding

U kunt telefonisch contact opnemen met:

020 5 430 440

U kunt ook een e-mail sturen naar:

Aalsmeer:team.aalsmeer@participe.nu

Amstelveen:team.amstelveen@participe.nu

Ouder Amstel:  team.ouder-amstel@participe.nu

Uithoorn: team.uithoorn@participe.nu