Support by Ukrainian speaking psychologists

Support by Ukrainian speaking psychologists

Participe's social work offers help with psychosocial problems, such as minor psychological complaints, social problems and or family and parenting problems. Social workers can also help with practical questions, for example around housing, income, work, divorce and finding other forms of support. 

Participe Amstelland employs Ukrainian-speaking psychologists. They offer an intake interview and, depending on the situation, 3 to 5 sessions. Refugees residing in Amstelveen can contact directly: 

Kataryna Stepashova (kids): (06) 41109593 
Yuliya Pimyenova: (06) 41109585

They are also welcome at the free consultation hours:
Monday 12:30-13:30 h, Adagio hotel (lobby)
Wednesday 12:30-13:30 h, Adagio hotel (lobby)
 

Години консультацій з психологічних проблем

Соціальна робота Participe пропонує допомогу з психосоціальними проблемами, такими як незначні психологічні скарги, соціальні проблеми та або проблеми сім'ї та виховання дітей. Соціальні працівники також можуть допомогти з практичними питаннями, наприклад, щодо житла, доходу, роботи, розлучення та пошуку інших форм підтримки. У participe Amstelland працюють україномовні психологи. Вони пропонують вступне інтерв'ю і, в залежності від ситуації, від 3 до 5 сеансів. Біженці, які проживають в Амстелвені, можуть звертатися безпосередньо до: Катерини Степашової: (06) 41109593 або Юлії Пимєнової: (06) 41109585.

Українських біженців вітають у години безкоштовних консультацій:
Понеділок 12:30-13:30 h год, готель Адажіо (лобі)
Середа 12:30-13:30 hгод, готель Адажіо (лобі)