Stagiairs Social Work in Amstelveen

 

 

Ons motto is: welzijn voorkomt zorg

Wij versterken inwoners bij onverwachte gebeurtenissen in hun leven en stimuleren buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Het uitgangspunt is dat ieder de regie over het eigen leven zo lang en veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving.

Net als voor bewoners denken we voor stagiaires in kansen. We kijken naar wat jij wil leren en wat mogelijk is. Dat doen we met de enthousiaste en vakkundige medewerkers.

 

Voorbeelden stageacitviteiten

  • Inloopspreekuren in de wijk;
  • Het bijhouden van registratie;
  • Telefonische achterwacht voor stage:maatschappelijk werk en ouderenadvies;
  • Ondersteunen op maat van de cliënt en zijn netwerk;
  • Meedoen aan projecten en groepsbijeenkomsten;
  • Welzijn op Recept;
  • Ondersteuning bieden bij bewonersinitiatieven;
  • Samenwerken met partners in de wijk.

Kom stage lopen bij Participe Amstelland

Volg jij de opleiding HBO Social Work? Ben jij op zoek naar een interessante en uitdagende stage bij de grootste welzijnsinstelling in Amstelland? Kom dan stage lopen bij Participe Amstelland, een stagevriendelijke organisatie!  

Integraal wijkteam

Je maakt deel uit van het integraal wijkteam samen met een maatschappelijk werker, ouderenadviseur, activiteitencoach, sociaal beheerder en de wijkcoach. Vanuit een aantal wijkcentra of locaties in de buurt werken we samen met vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Wij zorgen voor vakkundige wekelijkse begeleiding en een prettige leeromgeving.

Praktisch

Duur van de stage: 10 maanden van 28-32 uur

Stagevergoeding: € 170,00 per maand bij 36 uur.

 

Informatie en solliciteren

Informatie over deze functie kun je opvragen bij:

Een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV kun je onder vermelding van vacaturenummer 202127 sturen naar werving@participe.nu.