Spreekuur VluchtelingenWerk/Participe voor Oekraïners in Aalsmeer

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie, waar Oekraïense vluchtelingen welkom zijn voor informatie. De vluchtelingen worden ondersteund in samenwerking met onder andere de gemeente en Participe Amstelland, de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk.

Kennis maken en informatie geven

Tijdens het inloopspreekuur wordt kennis gemaakt en in kaart gebracht welke vragen er leven. Er wordt informatie gegeven over regelingen en mogelijkheden die van toepassing zijn voor Oekraïense vluchtelingen. Mochten er vragen zijn over verblijfsrecht of asielmogelijkheden dan worden daarvoor gespecialiseerde vrijwilligers ingeschakeld.

Gastgezinnen welkom op spreekuur

Het spreekuur staat ook open voor Aalsmeerse families die Oekraïners in hun huis opvang bieden. Participe is op de woensdagen aanwezig met maatschappelijk werkers voor psycho-sociale hulpverlening.

Adres raadhuis

Het Raadhuis van Aalsmeer is te vinden aan het Raadhuisplein 1, 1431 EH in Aalsmeer.