Spreekuren Ouder-Amstel

Heeft u vragen of problemen waar u eens met iemand over wilt praten? Maatschappelijk werkers van Participe Amstelland luisteren en denken graag met u mee.

Zonder afspraak kunt u binnenlopen bij één van onze spreekuren of u kunt gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Onze spreekuren zijn voor volwassenen in Ouder-Amstel en zijn gratis.

 

Spreekuren Maatschappelijk Werk

Aemstelwijck, Koningin Wilhelminalaan 48, Ouderkerk a/d Amstel
Inloopspreekuur: woensdag 09.00 tot 10.00 uur

Dorpsplein 40, Duivendrecht
Inloopspreekuur: dinsdag 08.30 tot 09.30 uur

Telefonische bereikbaarheid (via voicemail, kies optie 4):

  020 5 430 430

team.ouder-amstel@participe.nu

 

Financieel Café Duivendrecht

Wilt u financieel (weer) in balans komen? Weet u waar u recht op heeft? Weet u hoe u geld kunt besparen? Wij bieden gratis advies en ondersteuning bij:

 • Budgettips en adviezen
 • Het ordenen van uw administratie
 • Het lezen van brieven en het geven van uitleg over de inhoud
 • Het openen en sorteren van uw post
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren zoals kwijtschelding lokale lasten, aanvragen (bijzondere) bijstand, minimavoorzieningen, WMO
 • Het maken van een overzicht van uw inkomsten en uitgaven
 • Het maken van een overzicht van uw schulden en betalingsafspraken
 • Het helpen bij het vinden van digitale informatie zoals pensioenoverzichten, UWV/SVB specificaties, toeslagen
 • Belastingen en toeslagen
 • Bellen met of doorverwijzen naar andere instanties/hulp bij het maken van een afspraak
 • Bijzondere gebeurtenissen in uw leven (scheiding, pensioen, 18 jaar worden, ziekte, werkloos worden)

U kunt zonder afspraak terecht voor al uw vragen over geldzaken. Het Financieel Café is geïnitieerd door Humanitas thuisadministratie en wordt ondersteund door Participe Amstelland. Het café is elke donderdag geopend van 14.00-16.00 uur in het Dorpshuis in Duivendrecht (Dorpsplein 60). Voor meer informatie belt u:

06-400 20 845 (Humanitas Amstelland) of 

020 5 430 430

Een bericht is altijd welkom op:

team.ouder-amstel@participe.nu

.