Schuldhulpverlening in Amstelveen krijgt hoge waardering

Op 16 december 2020 is het beleidsplan Schuldhulpverlening “De toekomst in Balans” 2021-2024 vastgesteld. De eerst resultaten van dit nieuwe beleid zijn nu al te zien. Ook heeft het onderzoeksbureau DirectResearch een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.

Wethouder Van Ballegooijen: “Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening in Amstelveen goed op orde is, zodat inwoners in Amstelveen niet buiten de boot vallen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Ook doet de gemeente veel preventief om juist grote schulden te voorkomen. Zo hebben we meer dan 100 ondernemers met schulden geholpen en veel jongeren bereikt. Van de inwoners die gebruik maken van gemeentelijke Balans Schuldhulpverlening kreeg de gemeente een waardering van 8,4 voor de dienstverlening. Ik ben heel trots op onze medewerkers en de behaalde resultaten.”

In 2021 is de dienstverlening aan jongeren versterkt en is de dienstverlening voor ondernemers verder vormgegeven. Preventie en vroegsignalering zijn opnieuw vormgegeven. Het cliëntervaringsonderzoek laat zien dat de inwoners tevreden zijn met de hulpverlening van Balans. 75% van de cliënten geven aan door de hulp van Balans positiever te zijn over de toekomst, minder stress ervaren en weten waar ze heen moeten voor hulp met geldzaken. Inwoners komen in contact met Balans omdat ze de vaste lasten niet meer kunnen betalen of omdat er beslag werd gelegd op hun inkomen. De achterliggende oorzaken die leiden tot financiële problemen, zijn o.a. ziekte, verlies van werk of minder inkomen uit het bedrijf en echtscheiding. Ook zijn er in 2021 diverse projecten uitgevoerd.

Schuldhulpverlening aan jongeren

De schuldhulpverlening aan jongeren is verder opgepakt. Samen met Humanitas is gestart met een pilot Get a Grip. Daarbij worden jongeren door vrijwilligers ondersteund met hun financiële administratie, vragen en problemen. De pilot wil de gemeente voorzetten in 2022. Er zijn al 14 jongeren geholpen aan een schuldenvrije toekomst en zijn er 78 jongeren tot 28 jaar in traject zijn bij Balans. In het schooljaar 2020-2021 hebben 37 klassen in het mbo en Voortgezet Onderwijs preventieve budgetlessen van Moneyways gevolgd. De lessen worden gegeven door getrainde ervaringsdeskundige jongeren. Moneyways neemt schaamte weg, studenten durven er meer over te praten.

Pilot GGZ en schulden

De Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het effect van het afkopen van schulden op de behandeling van mensen met psychische problemen. Hieruit bleek dat het afkopen van schulden positieve effecten heeft op de behandeling van lichte psychiatrische problematiek en het voorkomt een verergering van psychiatrische problematiek. De doelgroep ervaart door de versnelde aanpak direct minder stress.

Hulp nodig bij schulden?

Heb je vragen over geldzaken dan kunt u ook altijd (anoniem) contact opnemen met het Financieel café via www.humanitas.nl/afdeling/amstelland/financiele-cafes. Het is belangrijk om snel contact op te nemen. Hoe eerder hoe beter. Want, hoe hoger de schulden oplopen, hoe moeilijker het is om er weer uit te komen. Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl/schuldhulpverlening.