Heeft u een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van Participe Amstelland, dan vernemen we dit graag. Uw bezwaar kunt u bespreken met één van onze medewerkers. Bent u dan nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht indienen via onderstaand klachtenformulier:

Klachtenformulier

Na ontvangst van de schriftelijke klacht, neemt - afhankelijk van de aard van de klacht - een teamcoach of de directeur contact met u op. Daarbij wordt deze klachtenregeling gehanteerd.

U wordt uitgenodigd voor een gesprek binnen twee weken. Doel hiervan is een oplossing proberen te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen. Lukt dat niet, dan kun u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie: Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord- en Zuid-Holland, Secretariaat: Krokusstraat 47, 2015 AE Haarlem