Open Inloop-groepen

De inloopgroepen zijn bestemd voor mensen die niet (meer) zo makkelijk mee kunnen doen aan het reguliere aanbod van activiteiten. Dat kan komen door beginnende geheugenproblemen of andere ongemakken, zoals lichamelijke ongemakken, slechthorendheid of slechtziendheid. Voor mensen die wel behoefte hebben aan een zinnige invulling van de dag, omdat structuur wenselijk is of als de partner even ontlast moet worden zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft.

Maar ook zijn we er voor mensen die net even weer een beetje zelfvertrouwen nodig hebben na een ingrijpende periode en na een poosje toch weer zelf af kunnen stappen op reguliere activiteiten. Kortom we zijn er voor heel veel verschillende redenen en doelen. De meeste deelnemers komen via verwijzing van de ouderenadviseur of thuiszorgmedewerker.

Vervoer

Men komt met eigen vervoer.

Activiteiten

De activiteiten zijn afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld zijn samen de krant lezen, spelletjes doen, schilderen of bewegen. Vaste momenten van de dag zijn koffie drinken met elkaar en samen lunchen. Deelnemers bepalen zelf of zij de hele dag blijven of slechts een gedeelte daarvan.

Waar en wanneer?

Open Inloop Dignahof
Dignahoeve 174
1187 LN Amstelveen

Dinsdag en donderdag tussen 10:00-15:00 uur

Open Inloop De Bolder
Groenhof 140
1186 EX Amstelveen

Woensdag tussen 10:00-15:00 uur

Open Inloop Huis Elsrijk
Tijdelijke locatie Wijkcentrum Alleman 
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1
1183 JM Amstelveen

Maandag tussen 12:30-16:30 uur.

Meer informatie en aanmelden

Per dag vragen wij een kleine bijdrage van € 3,00 euro voor de koffie, lunch en materialen.

Voor meer informatie over de inloopgroepen kunt u contact opnemen met Charlotte Brand, Coördinator inloopgroepen:

c.brand@participe.nu