Onderzoek effect van schulden op inwoners met psychische problemen

Op 27 oktober 2020 start een pilot genaamd ‘Geestelijke Gezondheidszorg en schulden’. De gemeente onderzoekt het effect van wegnemen van schulden op inwoners met psychische problemen. De gemeente werkt hierin samen met de Hogeschool van Amsterdam en lokale Ggz-instellingen.

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen: “We willen deze pilot doen omdat we zien dat inwoners met een geestelijke gezondheidszorg achtergrond vaak jarenlang worden ondersteund met behulp van medicijnen, therapie en andere langdurige behandelingen maar soms nog jaren schulden hebben. Uit onderzoek is gebleken dat het hebben van schulden zorgt voor stress en ook effecten heeft op het denkvermogen van inwoners. De pilot is erop gericht te achterhalen wat de invloed is van het kwijtschelden van relatief kleine schulden op de psychische problemen en de behandeling daarvan. Het weghalen van de schulden geeft de inwoner kans om zich te richten op herstel. Ook wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht wat de mogelijke maatschappelijke voordelen en effecten zijn.”

Werkwijze pilot

In de pilot gaat de gemeente 15 tot 20 inwoners met een geestelijke gezondheidszorg achtergrond versneld helpen om van hun schulden af te komen. Team Balans Schuldhulpverlening van gemeente Amstelveen zal binnen enkele weken de inwoners schuldenvrij proberen te krijgen door de schulden versneld af te kopen. De klant is na deze afkoop direct helemaal schuldenvrij, doordat de gemeente de afbetaling verzorgt. De Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede Interventies onder leiding van lector Roeland van Geuns, onderzoekt de maatschappelijke effecten door schuldhulpverleners en de betrokken inwoners te interviewen. Daarnaast zal aan de hand van literatuurstudie en een breed onderzoek onder GGZ behandelaren de effecten van de pilot worden onderzocht. Ook worden de maatschappelijke baten in kaart worden gebracht.

Eind oktober 2021 verwachten de gemeente de (geanonimiseerde) resultaten van de pilot.

Privacy en toestemming

Het college hecht veel waarde aan privacy en de toestemmingsvereiste. In deze pilot is dat extra van belang omdat het in deze pilot een kwetsbare groep inwoners gaat. Het niet willen meewerken aan een nader onderzoek zal geen enkel gevolg hebben voor de deelname aan de pilot. In de eerste fase van het project wordt de werkwijze zorgvuldig uitgeschreven door Balans en in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. In deze fase wordt ook een gegevensbeveiligingsonderzoek afgenomen door de privacy medewerkers van de gemeente Amstelveen. Zo is de privacy en het op de juiste manier verwerken van de persoonsgegevens gegarandeerd.