Ondersteuning van nieuwkomers in de Z-route

Z route compilatie.jpg

Sinds enkele maanden voert Participe Amsteland in Amstelveen en Aalsmeer een nieuwe opdracht uit! We zetten ons in voor inburgeringsplichtige nieuwkomers van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Specifiek richten we ons op statushouders die de Z-route, oftewel de zelfredzaamheidsroute, volgen als onderdeel van hun inburgeringsproces. In de Z-route staan zelfredzaamheid en actieve deelname aan de samenleving centraal. De eerste nieuwkomers zijn inmiddels aan de slag in wijkcentrum Alleman en Middenhof.

Naast het volgen van taallessen verrichten deze nieuwkomers vrijwilligerswerk om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Het hoofddoel is om hen zo snel mogelijk te laten 'meedoen' in Nederland. Het leren van de taal in de praktijk speelt hierin een belangrijke rol. Participe begeleidt deze nieuwkomers naar passende vrijwilligersmogelijkheden in Amstelveen en Aalsmeer. We werken hierbij nauw samen met de gemeente Amstelveen.

Bij Participe zijn er veel mogelijkheden voor “talig” vrijwilligerswerk, zoals koffie schenken bij een wijkcentrum, helpen bij het Odensehuis of op de duofiets meerijden. Maar ook vrijwilligerswerk bij andere instellingen of bij bedrijven is mogelijk. Denk hierbij aan het helpen van bloemist of slager, ondersteunen in een verzorgingshuis of meewerken in de keuken van een restaurant.  

Heeft u interesse om deze nieuwkomers een waardevolle “talige” vrijwilligersplek aan te bieden? Neem dan gerust contact op met Floor Kuiper:

 f.kuiper@participe.nu