Ondersteuning bij integratie en het vinden van een baan

Bestaanszekerheid, het is een term die tegenwoordig veel in het nieuws is. Het betekent dat je je goed genoeg op orde hebt om goed te kunnen leven. Denk hierbij aan voldoende eten, een veilig huis om in te wonen, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Als je bestaanszekerheid hebt, hoef je je geen zorgen te maken over deze basisbehoeften en kan je makkelijker meedoen met de maatschappij. 

Ook Participe Amstelland zet zich hiervoor in en biedt naast regulier aanbod als de training ‘Omgaan met geld’ en het Financieel Café nu ook ondersteuning bij integratie en het vinden van een baan. De afgelopen maanden werkten we aan een aantal nieuwe projecten. Graag delen wij onze ervaring met het netwerk en hopen wij anderen te inspireren met ‘lessons learned’.
 

Ondersteuning van Oekraïners met Skillspaspoort

In Amstelveen zijn er zo'n 670 vluchtelingen uit Oekraïne die door Participe Amstelland (psychosociaal) ondersteund worden. Veel van deze vluchtelingen vinden het moeilijk om betaald werk te vinden. Ze zijn onzeker over hun taalkennis, hun manier van omgaan met anderen is anders, en de banen die ze in Oekraïne hadden, passen niet goed in een Europees cv. Als wel werk wordt gevonden, is dat vaak niet passend bij hun niveau. De banen die het gemeentelijke Werkplein vooral aanbiedt zijn, net zoals het landelijke aanbod, veelal gericht op functies voor lager opgeleiden en vooral daar waar de nood het hoogst is: in de horeca, retail of bij bijvoorbeeld Flora Holland. 

Met enthousiasme hebben we daarom de uitnodiging van ‘House of Skills’ aangenomen om met 50 Oekraïners deel te nemen aan een experiment in 2023. Het doel was om ze op basis van hun skills te helpen aan werk op het juiste niveau. Ook Werkplein Amstelland was hier nauw bij betrokken.

Het experiment is inmiddels afgerond. Met succes is de Oekraïense kandidaten inzicht gegeven in werken in Nederland. Het Integraal Skillspaspoort Programma (ISP) heeft geholpen om mensen voor te bereiden op solliciteren. Maar ook om kandidaten in hun kracht te zetten. Dankzij de samenwerking en de training hebben 33 Oekraïners een passende baan kunnen vinden. Belangrijkste ingrediënt voor succes:  een breed netwerk dat open staat voor het aannemen van mensen met een andere culturele achtergrond.

Skillspaspoort.jpg

Ondersteuning van statushouders in de Z-route

Sinds enkele maanden voert Participe Amsteland in Amstelveen en Aalsmeer een nieuwe opdracht uit. We zetten ons in voor inburgeringsplichtige nieuwkomers van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Specifiek richten we ons op statushouders die de Z-route, oftewel de zelfredzaamheidsroute, volgen als onderdeel van hun inburgeringsproces. In de Z-route staan zelfredzaamheid en actieve deelname aan de samenleving centraal. 

Naast het volgen van taallessen doen deze nieuwkomers vrijwilligerswerk om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Het hoofddoel is om hen zo snel mogelijk te laten 'meedoen' in Nederland. Er wordt steeds gekeken naar wat deze mensen in het land van herkomst deden en naar hun dromen en aan de hand daarvan wordt een plek gezocht.

Zestien nieuwkomers die Participe begeleidt, hebben hun taalervaringsplek bij locaties van Participe en onze netwerkpartners gevonden: bijvoorbeeld als vrijwilliger bij de schooltuinen, als barvrijwilliger bij wijkcentrum Alleman of als hulp bij een garage. Dankzij samenwerking met het Concertgebouw mocht deze groep afgelopen week het Concertgebouw bezoeken. Een bijzondere ervaring die volgens ons ook bijdraagt aan integratie. We zien dat als mensen vaker buiten hun comfortzone gaan en de deur uitgaan om Nederlanders te ontmoeten, dit hun zelfvertrouwen een boost geeft.

Z Route Concertgebouw.jpg

Werkplein spreekuur op wijkcentra

Het Werkplein AA helpt mensen bij het vinden van werk of het zoeken naar een andere baan. Er is hulp bij het maken van een CV, het solliciteren en in contact komen met bedrijven. Nieuw is dat het Werkplein inloopspreekuren heeft op wijkcentra in Amstelveen. 

Het doel is om inwoners te ondersteunen naar werk, ook als zij geen bijstand of andere ondersteuning van de gemeente hebben. “Hierdoor kunnen we mensen bereiken die bij ons nog niet bekend zijn als werkzoekende”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen. “We komen makkelijker in contact en nemen drempels weg.” Maatschappelijk werkers en wijkcoaches van Participe lopen regelmatig met Amstelveners bij zo’n spreekuur in de wijk binnen. Ook als mensen wel werken maar niet gelukkig zijn met hun baan, kan dit spreekuur nieuwe kansen bieden. Het helpt te voorkomen dat zij uitvallen op hun huidige werk.

Het inloopspreekuur is op dinsdag van 9:30-12:00 uur in Wijkcentrum Westend (Westeindplein 3 in Amstelveen) en op woensdag van 9:30-12:00 uur in het MOC (Lindenlaan 75 in Amstelveen).

Foto.jpg