Mooi rapport voor Ontmoetingsgroepen

Voor mensen met (beginnende) dementie organiseren we in Amstelveen en Uithoorn dagbesteding onder de naam Ontmoetingsgroepen. In de afgelopen maanden is er in opdracht van gemeente Amstelveen een onderzoek uitgevoerd om te toetsen of we voldoen aan de gestelde eisen. Het rapport is binnen en we zijn erg blij met de bevindingen.

Voor ons was de belangrijkste conclusie: “Uit dit onderzoek blijkt dat de cliënten tevreden zijn met de ondersteuning en dat deze past bij de behoeften. Er heerst een open, respectvolle sfeer. Cliënten worden uitgedaagd door medewerkers en dagen elkaar uit om mee te doen aan gesprekken en activiteiten. Cliënten en hun mantelzorgers worden betrokken bij het opstellen van het zorgplan en worden ingelicht over de werkwijze en klachtenregeling bij de dagbesteding.”

Aan de verbeterpuntjes wordt al gewerkt, maar hoe fijn is het om te lezen dat we ons werk goed doen. Trots op de medewerkers en vrijwilligers die daar voor zorgen!

Wilt u meer weten hoe wij mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers kunnen ondersteunen? U leest hier meer.

dagbesteding dementie amstelveen uithoorn

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is opgenomen dat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen voor de kwetsbare burger. De kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning wordt door de toezichthouder (GGD Amsterdam) getoetst aan de hand van kwaliteitseisen.