Meer informatie en aanmelden

bread-3571266_1280.jpg

Kosten

Per dag vragen wij een kleine bijdrage van € 3,00 euro voor de koffie, lunch en materialen.

Contact 

Voor meer informatie over de inloopgroepen kunt u contact opnemen met Charlotte Brand, Coördinator inloopgroepen:

c.brand@participe.nu