Leveringsvoorwaarden individuele begeleiding

Wanneer een cliënt gebruik maakt van onze individuele begeleiding (WMO) wordt deze geïnformeerd over de regels, de begeleiding en de wederzijdse rechten en plichten. Beide partijen tekenen een zorgovereenkomst waarin die rechten en plichten beschreven staan. 
 
Algemene leveringsvoorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van die overeenkomst. Klik hier voor deze leveringsvoorwaarden.