GVB vervoer gratis voor 65-plus minima

De gemeente vindt mobiliteit voor haar inwoners erg belangrijk. Inwoners vanaf 65 jaar met een laag inkomen konden daarom tijdens daluren al gratis gebruik te maken van vervoer met bussen van Connexxion. Ze kunnen nu ook gebruik maken van gratis reizen met de tram, bus en metro van GVB.

Inwoners komen in aanmerking voor de regeling gratis openbaar vervoer (OV) voor ouderen als ze:

  • 65 jaar of ouder zijn
  • een laag inkomen hebben
  • In het bezit zijn van een geldige persoonlijke OV-chipkaart met naam, pasfoto en geboortedatum
  • Er geen gebruik wordt gemaakt van Wmo-vervoer met een Wmo-indicatie.

Als inwoners voldoen aan de voorwaarden en de aanvraag akkoord is, dan zorgt de gemeente er samen met Connexxion en GVB voor dat het abonnement klaar wordt gezet op de persoonlijke OV-chipkaart.

Inwoners die al via de regeling van de gemeente gratis reizen met Connexxion hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen om gratis te kunnen reizen met GVB. Het abonnement van GVB is voor hen al klaargezet op de persoonlijke OV-chipkaart. Het abonnement moet men alleen zelf nog op de OV-chipkaart laden.

“Door deze regeling kunnen ouderen met een laag inkomen gebruik maken van een groter gratis aanbod van openbaar vervoer. De gemeente verwacht dat meer dan 250 ouderen gebruik kunnen maken van deze gratis openbaar vervoer regeling. Zo kunnen deze minima zich beter mee blijven doen in de maatschappij”, geeft wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen) aan.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.amstelveen.nl/minima onder Regeling gratis openbaar vervoer 65-plus of neem contact op via het Amstelveenloket (020) 540 49 11.

Wethouder Marijn van Ballegooijen en mevrouw Imana van der Meijden die voor het eerst haar GVB kaart gebruikt.jpg

Wethouder Marijn van Ballegooijen en mevrouw Imana van der Meijden die voor het eerst haar GVB kaart gebruikt