Gemeente scheldt publieke vorderingen gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire kwijt

De gemeente gaat over tot het kwijtschelden van publieke schulden van gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire. Het gaat dan om vorderingen van gemeentebelastingen en het sociaal domein. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan een oproep van de Rijksoverheid. Met dit verzoek loopt het Rijk vooruit op de invoering van de Verzamelwet herstel operatie toeslagen.

Veel gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire verkeren nog steeds in onzekerheid over mogelijk publieke schulden. Wethouders Herbert Raat van Financiën en Marijn van Ballegooijen van Werk en Inkomen vinden het belangrijk gedupeerde ouders niet langer in onzekerheid te laten en nu over te gaan tot het kwijtschelden van gemeentelijke schulden: “Deze ouders zijn hard getroffen en vaak ernstig in de problemen geraakt door de toeslagenaffaire. Het zo snel mogelijk kwijtschelden van deze publieke schulden is een essentieel onderdeel om het grote onrecht dat deze mensen door het Rijk is aangedaan te herstellen en hen zicht te bieden op een schuldenvrije toekomst.”

Brief van de gemeente
Inwoners die door de Rijksoverheid zijn erkend als gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire ontvangen binnenkort een brief van de gemeente. De gemeente baseert zich hierbij op de gegevens van de Rijksbelastingdienst, omdat zij niet zelf kan beoordelen of iemand een gedupeerde is. In Amstelveen gaat het om het kwijtschelden van ongeveer € 36.000 aan openstaande vorderingen. De bedragen kunnen verder oplopen als de gemeente nieuwe lijsten met gedupeerden ontvangt van de Belastingdienst.

Concept Verzamelwet hersteloperatie 2022

Voor het kwijtschelden van de publieke schulden heeft het Rijk een concept verzamelwet gemaakt die op Prinsjesdag 2021 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze verzamelwet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022. Vooruitlopend hierop heeft het kabinet een besluit genomen waarmee gemeenten al kunnen anticiperen op de verzamelwet. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om gemeentelijke schulden van gedupeerde ouders vanaf 1 juli 2021 kwijt te schelden.