Gemeente Amstelveen aan de slag voor economische daklozen

Gemeente Amstelveen wil de positie van economisch daklozen versterken. Dat schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad in reactie op een onderzoek naar economische dakloosheid dat het college op verzoek van de raad door de GGD heeft laten uitvoeren.

Economisch daklozen hebben voor het grootste deel geen zorg nodig, maar zonder hulp bestaat het risico dat zij toch problemen krijgen. Zij slapen niet op straat, maar verblijven bij vrienden of familie. De GGD schat het aantal economisch daklozen in Amstelveen laag in ten opzichte van Amsterdam. Toch is economische dakloosheid een ernstig probleem vanwege het gebrek aan betaalbare huisvesting in de regio. De wachttijd voor een sociale huurwoning voor starters is inmiddels opgelopen naar 14 jaar.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn): “We zien in onze gemeente een toenemend aantal inwoners dat door een scheiding of verlies van een baan dakloos wordt. Mensen die niet in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang, omdat er geen sprake is van psychiatrie, verslaving of gedragsproblemen. Deze mensen zijn vaak niet bij de gemeente in beeld. Maar zonder hulp lopen economisch daklozen het risico veel meer problemen te ontwikkelen. Dit kan gaan van het verlies van een baan, relatieproblemen tot problematisch middelengebruik, eenzaamheid en depressiviteit. Kortom: zonder eigen woning is het wachten tot iemand zorg nodig heeft."

Om economisch daklozen te ondersteunen wil de gemeente tijdelijke woonplekken realiseren. De gemeente heeft daarom samen met de andere Amstellandgemeenten een onderzoek uitgezet om locaties te zoeken waar alleenstaande ouders, jongvolwassenen en individuen die economisch dakloos zijn kunnen verblijven. Vanuit de rust van een tijdelijke eigen plek kunnen zij dan op zoek naar permanente woonruimte, mogelijk in een andere regio. De gemeente heeft een hulpverlener van de Regenboog Groep aangesteld om economisch daklozen te ondersteunen en te helpen zoeken naar eigen woonruimte.

Via de signalering van schulden, o.a. met de aanpak Vroeg Eropaf, proberen gemeente en Eigen Haard woonuitzettingen te voorkomen. Dit lijkt effectief. Het aantal huisuitzettingen wegens huurschuld (slechts vier in 2019) daalt en ligt onder het Nederlandse gemiddelde. De komende jaren gaat de gemeente de schuldsignalering nog verder uitbreiden.

De gemeente wil het verder makkelijker maken voor bewoners met een uitkering om iemand in huis te nemen via het project ‘Onder de Pannen’ en door te onderzoeken of de kostendelersnorm (korting op de bijstand) vaker buiten werking gesteld kan worden.

Economisch daklozen die ondersteuning of tijdelijke woonruimte nodig hebben kunnen contact opnemen met de gemeente via het Amstelveenloket. Van Ballegooijen: “Ik roep inwoners die economisch dak- of thuisloos zijn om met ons contact op te nemen. Hoe eerder er hulp en ondersteuning kan worden geboden, hoe beter.”