Buurtverbinder

Buurtverbinder Frans Huijbregts heeft de opdracht van de gemeente Aalsmeer om de samenredzaamheid van bewoners en buurten te vergroten.

De buurtverbinder:

  • koppelt bewoners onderling of met organisaties, daar waar ze het best op hun plek zijn
  • bouwt aan het netwerk van groepen of organisaties in de wijk.
  • is vraagbaak en adviseert bewoners, wijkoverleggen, organisaties die in de wijken werken, maar ook de gemeente
  • heeft een goed beeld van de buurt; van wat er leeft. Dankzij de ogen en de oren van o.a. de bewoners kan zij de vragen en behoeften signaleren
  • activeert en ondersteunt bewoners en -groepen in hun eigen kracht om wensen waar te maken.

De buurtverbinder is er voor alle leeftijden en achtergronden.

Vragen? Neem contact op met buurtverbinder:

06-42749348 Frans Huijbregts

buurtverbinder.aalsmeer@participe.nu

2024 03 Frans Huijbregts.png