Bijeenkomsten voor Amstelveense gasthuishoudens

gastgezin.jpg

Gemeente Amstelveen organiseert in samenwerking met Vluchtelingenwerk en Participe bijeenkomsten voor Amstelveense inwoners die Oekraïense vluchtelingen opvangen. U heeft gelegenheid om anderen te ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. We horen ook graag hoe het met u gaat. Waar loopt u tegenaan? Kunnen wij u ergens bij helpen? U kunt daarover in gesprek met ons in gesprek gaan.

Vangt u ook Oekraïense vluchtelingen op in uw huis? U bent van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats op Uilenstede 106 in Amstelveen op:

Woensdag 16 november 2022, 19:00-20:30 uur

Uitnodiging van gemeente Amstelveen

U bent één van die gastvrije huishoudens in onze gemeente die thuis Oekraïense vluchtelingen opvangt. In sommige gevallen gaat het om familie of kennissen, soms om onbekenden. De gemeente heeft grote bewondering voor u en al die andere Amstelveners die Oekraïense vluchtelingen in hun huis hebben opgenomen.

Uiteraard verschilt de situatie per gezin, maar het is hoe dan ook ingrijpend om opeens met andere mensen samen te wonen. Zeker nu de oorlog langer duurt, begrijpen wij dat de impact op uw thuissituatie groot kan zijn. Daarom organiseren wij, samen met Participe en Vluchtelingenwerk, op woensdag 16 november een bijeenkomst om de situatie met u te bespreken en u te informeren over de mogelijkheden en voorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

Participe Amstelland:

  • Psychosociale ondersteuning: twee Oekraïense psychologen vertellen over de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen en op welke wijze zij Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen ondersteunen.
  • Activiteitenprogramma voor kinderen en volwassenen wordt toegelicht door de coördinatoren.

VluchtelingenWerk:

  • VluchtelingenWerk is een mensenrechtenorganisatie. Zij zetten zich met vele vrijwilligers en beroepskrachten in voor de belangen en bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. VluchtelingenWerk Nederland helpt vluchtelingen op weg. Vluchtelingenwerk houdt drie keer per week spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. De afgelopen weken zijn alle Oekraïense vluchtelingen die in gasthuishoudens wonen uitgenodigd voor een gesprek. De teamleider vertelt welke vragen er bij hen leven.

Gemeente:

  • Hoe is de opvang van Oekraïense vluchtelingen georganiseerd?
  • Actuele ontwikkelingen rondom huisvesting en voorzieningen.

Wij hopen u te zien op 16 november.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Amstelveen